קורס אשכול גנים – ליאת כהן ראובני (30 שעות) -תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, ליאת כהן ראובני קורס מבוסס מתווה: 3699                      למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות.…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – יעל בוקסבוים (30 שעות) תשפ"א

שם מסגרת הפיתוח המקצועי: קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, יעל בוקסבוים קורס מבוסס מתווה: 3699               למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות.…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – יעל עוז (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, יעל עוז קורס מבוסס מתווה: 3699     קהל היעד:                   גננות האשכול היקף ומבנה הקורס:    30 שעות מס' מפגשים:               10 יום הקורס:                   ראשון מועד פתיחה:               3/11/19           מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות לרישום לחץ כאן…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – אנבל חוטיאקוב (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, אנבל חוטיאקוב  קורס מבוסס מתווה: 3699    למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי  לרישום לחץ כאן היעד:…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים -אילנית ציוני (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, אילנית ציוני קורס מבוסס מתווה: 3699     למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים -סיגלית אטיאס (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, סיגלית אטיאס קורס מבוסס מתווה: 3699     לרישום לחץ כאן למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – שירה הרשקו (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, שירה הרשקו קורס מבוסס מתווה: 3699   למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – שרה צדרבוים (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, שרה צדרבוים קורס מבוסס מתווה: 3699   לרישום לחץ כאן קהל היעד:                   גננות האשכול היקף ומבנה הקורס:    30 שעות מס' מפגשים:               10 יום הקורס:                   ראשון מועד פתיחה:               28.08.19         מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות   מטרות…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – פנינה שטרנברג (30 שעות) – תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, פנינה שטרנברג קורס מבוסס מתווה: 3699     קהל היעד:                   גננות האשכול היקף ומבנה הקורס:    30 שעות מס' מפגשים:               10 יום הקורס:                   ראשון מועד פתיחה:               28/8    מרצה הקורס:              מובילה – פנינה שטרנברג, מפקחת – מיכל בוטבול דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס אשכול גנים – אלונה נחום (30 שעות) תשפ"א

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, אלונה נחום  קורס מבוסס מתווה: 3699    למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי.   לרישום לחץ כאן  …

למידע נוסף ורישום לחץ כאן