קורס אשכול גנים – אנבל חוטיאקוב (30 שעות) – תש"ף

 

קורס מבוסס מתווה 

 

 

לרישום לחץ כאן

היעד:
היקף ומבנה הקורס:
מס' מפגשים:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
מרצה הקורס:  

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 1.  

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי) 

 •  
 •  

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך  

 

פירוט המפגשים:  

 מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש שני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות 3 
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה +מרצה אורח 
 • שם המרצה: עידן לוין
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה+מרצה אורח 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

הערכה: 

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.  יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  

 

מחוון לכל רכיב במטלה: 

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות) 20%  24.11.19
 2. פיתוח רעיון (תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת) 20%   19.01.19
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר-תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) 20% 29.3.20
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) 20% 24.06.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן) 20%  24.06.20