קורס אשכול גנים – עליזה טייאר (30 שעות) – תש"ף

לרישום 

הפיתוח המקצועי מהווה מסגרת לקהילת גננות המקדמות סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21.

 

קהל היעד:                   גננות האשכול
היקף ומבנה הקורס:    מפגש חודשי במגוון נושאים התואמים את הרציונל
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ראשון
מועד פתיחה:               14/10/18
מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת,
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות.
 2. קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה ולמידה איכותיים.
 3. פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות.
 4. התמקצעות הגננת
 5. גיבוש קבוצת הגננות ומענה לשיח קבוצתי

 

ראשי פרקים עיקריים: 

 1. יצירת סביבות למידה חדשניות בגן: חצר פעילה, הנגשת חומרים. - שם המרצה: גננת מובילה
 2. מרכז החקר, כמרכז פעיל בגן. - מדריכה מטעם מרכז דע גן
 3. למידת עמיתים באמצעות תצפית וסדנה - גננת מובילה.

 

 רכיבים יישומים

 1. הגננות תכרנה את מיומנויות המאה ה-21.
 2. .הגננת תארגן את הסביבה החינוכית בגן כסביבת למידה פעילה ומאתגרת.
 3. .הגננת תלמד לשתף ילדים ביצירת סביבה משמעותית-אינטגרטיבית. תתחשב ברעיונות הילדים וביוזמותיהם.
 4. הגננת תעבוד במספר מרכזי פעילות בו זמנית, להעשרת סדר יומם של הילדים.
 5. הגננות ישתפו וייוועצו בקב' על מנת להעשיר את ארגז הכלים שלהן

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              16/9/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:30
סך שעות : 3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנאות
שם המרצה:                 קב"ט, שפ"ח, יו"ר מח' חינוך, מפקחת, מש' ברלין, אמיר אוחנה
נושאים במפגש:          מפגש ע"ח ה 28/8/18 הערכות, נהלי עבודה, ביטחון, עבודת צוות

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              3/10/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה
שם המרצה:                 מפקחת + גלוית לוי
נושאים במפגש:          מפגש פתיחת שנה-הצגת סילבוס בנושא ארגון סביבה, מענה הסילבוס
לבקשת הגננות. הקשר בין הסילבוס ליעדי המחוז מתוך מתנ"ה., תיאום ציפיות
ועריכת חוזה

 

  

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              11/11/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
שם המרצה:                 מובילה
נושאים במפגש:          ארגון הסדנא והנגשת חומרים

 

  

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              16/12/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
שם המרצה:                 מירי לוין יועצת חינוכית
נושאים במפגש:          הטמעת סטנדרטים לאקלים גן מיטבי 

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              13/1/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-18:30
סך שעות :       4 ש'
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 מטעם המרכז
נושאים במפגש:          סימולציה באונ' אריאל

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              3/2/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
שם המרצה:                 עליזה טייאר
נושאים במפגש:          חצר הגן – למידה חוץ כיתתית 

 

   

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              10/3/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-19:00
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא (אשכול אורנית ומרכז השומרון יחד)
שם המרצה:                 תחיה חלילי
נושאים במפגש:          חקר בגן הילדים

 

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              7/4/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): גמישות
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   סיור
שם המרצה:                 מובילה, יועצת, מפקחת
נושאים במפגש:          "צא ולמד" – למידת עמיתים תוך כדי סיור בגנים אחרים (יציאה עצמאית)

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              12/5/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 מובילה
נושאים במפגש:          גן מדגים+מפגש סיום אשכולי

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:              16/6/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:30
סך שעות :       3 ש'
דרכי למידה במפגש:   הרצאה + סדנא
שם המרצה:                 מפקחת + מרצה אורח
נושאים במפגש:          מפגש פיקוח אחרון

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס בסביבת אתר מלווה קורס. 

 

מטלת הקורס: 

יומן מסע - מבט רפלקטיבי על תהליכי הלמידה במפגשי האשכול בכלל ובדגש על פיתוח אחד ממרכזי הגן באופן אינטגרטבי בהלימה למיומנויות המאה ה-21

 

מטרת העבודה

לשקף את תהליכי הלמידה האישיים של המשתתפות בקורס,  תוך השתקפות הלמידה בעשייה החינוכית בגן. (העמקה בפיתוח אחד ממרכזי הגן בדגש על מימוניות המאה ה-21)

 

תהליך כתיבת העבודה

העבודה נבנית במקביל לתהליך הלמידה בקורס. אתן מתבקשות לתעד את המסע האישי שלכן, בסיום כל מפגש למידה באשכול + התייחסות למעורבותכן באשכול + התייחסות ליישום של התכנים/הלמידה/התובנות בעבודתכן בגנכן. וזאת, מנקודת מבט רפלקטיבית אישית, תוך הדגשת "הקול האישי" שלכן, בפירוש שאתן נותנות לתכנים ולתהליכים שנלמדו ובדרך שאתן קושרות אותם לעולמכן.

 

 • בכל מפגש אשכולי, יינתן זמן לשיתוף חברות האשכול ביומן המסע שלכן: בתובנות, מחשבות, התהליך בפיתוח אחד ממרכזי הגן/פרוייקטים גניים/קהילתיים ועוד.
 • עליכן לכתוב את המידע הבא בסוף כל מפגש למידה באשכול (אפשר בטבלה) :
  • מספר המפגש
  • תאריך ונושא המפגש
  • תחושות שעלו בי במהלך המפגש ובעקבותיו.
  • מה אני לוקחת לעצמי מהמפגש  כאשת חינוך.
  • אילו עקרונות אני לוקחת לחיי הגן.
  • מה תרמתי לאשכול ומה לקחתי מהאשכול
  • התהליך וההתפתחות במרכז אותו בחרתי לקדם, בדגש על  עקרונות הגן העתידי ומיומנויות המאה ה-21

ב"מהלך המסע" נבקשך להתיחס לשינויים שאת עוברת תוך שימת לב לדגשים שעלו בהרצאתה של גלית לוי, בהתייחס למאמר "גן הילדים של המאה ה-21" ועקרונותיו. וכן בהתייחסות למאמרים נוספים אותם תקבלו בהמשך הקורס.

 • באלו ממדים של הגן העתידי חל שינוי בעבודתך? (ארגון המרחב, סדר היום, מי מחליט?, תוצרי הילדים, תכנים, אופן הלמידה, קהילתיות וקיימות).
 • תארי את השינוי.
 • כיצד הוא שינה את תפיסתך החינוכית על הרצף בין המסורתי למאה ה-21?
 •  כיצד הוא שינה את עשייתך החינוכית?
 • מה קרה לך ? לצוות הגן? וללומדים בגן?
 • הציגי את המרחב אשר עבר שינוי וכיצד המיומנויות והעקרונות של הגן העתידי אשר באו לידי ביטוי במרחב זה. (יש לצרף תמונות של המרחב -לפחות 3 תמונות ,כיצד היה המרחב לפני תחילת התהליך, בהמשך השנה ובסיומה)
 •  נסחי חמש תובנות שהן המשמעותיות ביותר שגילית במסע שלך.
 •  צייני את תרומת ההשתלמות להתפתחות המקצועית שלך כאשת חינוך.
 •  בססי בכתיבתך סקירה ספרותית – מצאי קשרים בין התכנים אשר עלו בהשתלמות לבין הספרות המקצועית והצגתם.+++ ב"מהלך המסע" נבקשך להתיחס לשינויים שאת עוברת תוך שימת לב לדגשים שעלו במהלך ההשתלמות ובדגש על המאמרים המצ"ב בביליוגרפיה

בבליוגרפיה:

לרישום