קורס אשכול גנים – יעל עוז (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, יעל עוז

קורס מבוסס מתווה: 3699  

 

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               3/11/19          

מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

לרישום לחץ כאן

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

  מפגש ראשון

 • תאריך מפגש: 28.08.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-12.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מועצה ופיקוח
 • נושאים במפגש: דגשים לשנת הלימודים, הכלה, בטחון

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             יפורסם בהמשך
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: פיתוח יצירתיות

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש: 27.10.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: יעל עוז
 • שם המרצה: מובילת אשכול
 • נושאים במפגש: תכני האשכול- למידה במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש: 17.11.19    
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנא
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: הגדרת צורך וחקר תחום הענין 

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש: 15.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-16:00    
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: יעל עוז
 • נושאים במפגש: דילמות מתוך צרכי השטח + בטחון, לבטים והתייעצות בתחומי העניין

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש: 12.01.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 16:30-19:00    
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: רון מלצר
 • שם המרצה: יעל עוז
 • נושאים במפגש: גן יער

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 16.02.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00           
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה:             יעל עוז
 • נושאים במפגש: התנסות יישום והרחבת הרעיון

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש: 05.04.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-18:00
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז        
 • נושאים במפגש: דילמות בנושא הכלה

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש: יפורסם בהמשך
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00    
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חנה מאזוז        
 • נושאים במפגש: דילמות בנושא הכלה

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש: 24.06
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי וסדנא
 • שם המרצה: מפקחת חינוכית
 • נושאים במפגש: פרזנטציות קבוצות הענין וסיכום השנה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות)  אחוז הציון: 20%   מועד הגשה: שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 1  הגשה בקבוצה עד ה 24.11
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת)   אחוז הציון: 20%    מועד הגשה:  שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 2 הגשה אישית עד ה19.1
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 3  הגשה קבוצתית ואישית עד ה23.2
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) אחוז הציון: 20%  מועד הגשה: מפגש סיום- הגשה קבוצתית 24.06.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן)   אחוז הציון: .20% מועד ההגשה: מפגש סיום -הגשה אישית כולל כל חלקי העבודה עד ה-14.6

כל אחת מגישה בנפרד, אך מאגדת את כל החלקים.