המרכז מאפשר מסגרות למידה שונות (יעץ פרטני, הנחיית צוות, ליווי בית ספרי) על רצף הגילאים מגיל קדם יסודי ועד העל יסודי במטרה להעלות את המודעות להשפעת הדימויים החזותיים על תהליך ההוראה והלמידה.

המושג אוריינות חזותית מתייחס:

  • קריאה ופענוח של טקסטים חזותיים מסוגים שונים
  • כתיבה ויצירה של טקסטים מקוריים העולם החזותי הינו שפה נוספת.

 

בדומה לשפה המילולית המשמשת אותנו כאמצעי תקשורת להעברת מסרים, רעיונות, תחושות, דעות, תפיסות עולם.
כמו כל שפה יש להכיר את הרכיבים שלה, התחביר שלה לקריאה וכתיבה.

 

מדריכה במרכז: דפנה רייך
יעץ, בתאום מראש 03-9061647