קורס אשכול גנים -אילנית ציוני (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, אילנית ציוני

קורס מבוסס מתווה 

  

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי.

 

לרישום לחץ כאן

 

 קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               28.8.19          

מרצה הקורס:              מפקחות-מיכל בוטבול, רחלי לרר ,גננת מובילה-אילנית ציוני

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות
 3. הכרות עם עוגני הגן העתידי ושילובים בעשייה בגן

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             28.8.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-12.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: ד"ר אנאבלה שקד
 • נושאים במפגש: דגשים לשנת הלימודים, הכלה, בטחון,נוהל חובת דיווח,משמעת ללא עונשים

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:    15.09    חמ"ד   -ממלכתי  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:30
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: עוגני הגן העתידי

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:    06.11.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי+סדנא
 • שם המרצה: אילנית ציוני
 • נושאים במפגש: היכרות יצירת רוח הקבוצה,תכני האשכול-למידה המקדמת ביטוי אישי,דרכי הלמידה, חלוקה לקבוצות מטלת סיום

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:      11.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנא
 • שם המרצה: אילנית ציוני
 • נושאים במפגש: קבוצת עניין- הגדרת צורך וחקר תחום הענין 

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:         15.01.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00    
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש אשכול
 • שם המרצה: אילנית ציוני
 • נושאים במפגש: בטחון הכלה, המשך עבודה על קבוצות עניין

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             05.02.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.    
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: מרצה אורח
 • שם המרצה:
 • נושאים במפגש: פיתוח רעיון מחלום למציאות

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             16.02.20  חמ"ד   וממלכתי  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00 /14:30-17:00
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מפקחת וגלית לוי       ממלכתי:
 • נושאים במפגש: עוגני הגן העתידי

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:           25.03.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: מרצה אורח
 • שם המרצה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
 • נושאים במפגש: קבוצת ענין- התנסות יישום והרחבת הרעיון- תחום

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             13.05.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרזנטזיות של גננות האשכול
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: פרזנטציות קבוצות הענין וסיכום השנה עם הפיקוח באשכול

 

 מפגש עשירי

תאריך מפגש:             חמ"ד , ממלכתי  17/06/2020    

 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: סיכום שנה כללי-הכלה והשתלבות

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד 20.5.20.

 

פירוט רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות) 20%  שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 1 - הגשה בקבוצה עד ה.20.12.19
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת) 20%   שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 2 - הגשה אישית עד ה - 15.2.20
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) 20%  שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין  3  - הגשה קבוצתית ואישית עד 3.4.20
 4. פרנטציה (הצגת הרעיון) 20%  הצגה קבוצתית או אישית 13.5.20
 5. רפלקציה והגשת עבודה כוללת (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן) 20%   מפגש סיום -הגשה אישית כולל כל חלקי העבודה עד ה31.5.20 

כל אחת מגישה עבודה נפרדת בה מתועד תהליך הגשמת הרעיון/חלום צורך- מאגדת את כל החלקים שהיו תוך הדגשים אישיים.