קורס אשכול גנים -סיגלית אטיאס (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, סיגלית אטיאס

קורס מבוסס מתווה: 3699  

 

לרישום לחץ כאן

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               29.8.19            

מרצה הקורס:              גננת מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות
 3. הקניית יסודות המבע הבימתי
 4. הכרת התיאטרון כמדיום אמנותי

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • ההכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי
 • תיאטרון בגן

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט מפגשים: 

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             29/8/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: יום הערכות סדנה+הרצאה
 • שם המרצה: סיגלית אטיאס
 • נושאים במפגש: היערכות לתחילת שנה

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             15/9/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.15-18.45  
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש פיקוח
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: פיתוח יצירתיות

 

 מפגש שלישי            

 • תאריך מפגש:             27/10/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה+הרצאה
 • שם המרצה: סיגלית אטיאס
 • נושאים במפגש: הכרת תיק גננת מקוון
 • הכרות עם הפיילוט בנושא תחומי עניין. למידה במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי.

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             17/11/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00  
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה+הרצאה
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: הגדרת צורך חקר תחום העניין.

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             8/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף מפקחת
 • נושאים במפגש: הכלה

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             12/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה+סדנה
 • שם המרצה: סיגלית אטיאס
 • נושאים במפגש: פיתוח רעיון ויישומו

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             26/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה, מרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: דילמות בנושא הכלה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             16/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה+סדנא
 • שם המרצה: מרצה אורח
 • נושאים במפגש: התנסות יישום והרחבת הרעיון

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             26/4/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-16.00    
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סדנה+הרצאה
 • שם המרצה: סיגלית אטיאס
 • נושאים במפגש: למידה במרחבי חיים המקדמת ביטויי אישי

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             31/5/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-16.00    
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מפגש פיקוח
 • נושאים במפגש: פרזנטציה קבוצות העניין וסיכום שנה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות)  אחוז הציון: 20%   מועד הגשה: 24.11.19
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת)   אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 19.1.20
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 23.2.20
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) אחוז הציון: 20%  מועד הגשה: מפגש סיום- 31.5.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן)   אחוז הציון:  20% מועד ההגשה: 31.5.20

 

 1. הכרת מאמרים בתחום התיאטרון והמוסיקה הגשת תקציר סיכום     אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 17.11.19
 2. הצגת מושגים מעולם התיאטרון ויישומם בשטח אחוז הציון: 20%     מועד הגשה: 22.3.20
 3. הגשת עבודת סיכום     אחוז הציון: 50%    מועד הגשה: יימסר בהמשך