קורס אשכול גנים -סיגלית אטיאס (30 שעות) – תש"ף

לרישום לחץ כאן

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

קהל היעד:                   גננות אשכול אורנית אלקנה
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:
מועד פתיחה:
מרצה הקורס:               סיגלית אטיאס +מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות