קורס אשכול גנים -סיגלית אטיאס (30 שעות) – תש"ף

לרישום 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

קהל היעד:                   גננות אשכול אורנית אלקנה
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   א
מועד פתיחה:               28.8.19
מרצה הקורס:               סיגלית אטיאס +מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • קידום תהליכי חשיבה ,עשייה ושיתופם של ילדים בהחלטות הנוגעות לחיי הגן
  • יצירת סביבה המזמנת פעילות אקטיבית, חקר ,אתגרים וחוויות הצלחה .

 

ראשי פרקים עיקריים:

  • קווים מנחים בארגון סביבה לימודית מפעילה
  • הקמת מרכזי פעילות בצורה חוויתית ויצירתית
  • שימוש באומנות בסביבת הגן

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               16.9.18 (בפועל התקיים ביום הערכות ב 28.08.2018)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא+מצגת
שם המרצה:                 יום הערכות מנהלת מחלקת חינוך +פנינה
נושאים במפגש:           בבטיחות סדר יום חוקים וכללים

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               14.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה כוללת  מפגש תחילת שנה
שם המרצה:                 פנינה -פיקוח
נושאים במפגש:           פתיחה תחילת שנה

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               11.11
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה +מצגת
שם המרצה:                 סיגלית אטיאס
נושאים במפגש:           ארגון סביבה לימודית בחלל הגן

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               16.12
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה +מצגת
שם המרצה:                 פנינה
נושאים במפגש:           תוכנית מבטים

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               6.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא +מצגת
שם המרצה:                 סיגלית אטיאס
נושאים במפגש:           עקרונות חינוכיים תכנונים ועיצובים בחלל הגן

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               3.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-16.00
סך שעות :        2
דרכי למידה במפגש:    תיעוד +הרצאה
שם המרצה:                 סיגלית אטיאס
נושאים במפגש:           מרכז מוסיקה ותנועה בגן הילדים

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               3.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא+הרצאה
שם המרצה:                 חני מזוז
נושאים במפגש:           ארגון סביבה חינוכית במרכזי הגן 

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               7.4.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 חפצי בורגל
נושאים במפגש:           משחקים מתמטיקה מפגש סדנא

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              05.05.2019 
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.45
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    סימולציות
שם המרצה:                 אונברסיטת אריאל
נושאים במפגש:            סימולציות

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:            26.05.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-17.00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    מפגש פיקוח סוף שנה
שם המרצה:                 פנינה –מפקחת
נושאים במפגש:           סוף שנה

 

פירוט רכיבי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.

  1. קריאת מאמר בנושא עקרונות חינוכיים בארגון סביבה אחוז הציון: 20
  2. תיעוד מרכזי הגן לפני ואחריי אחוז הציון: 40
  3. בניית מרכז על פי העקרונות ותיעוד אחוז הציון: לחץ כאן להזנת טקסט.
  4. עבודת סיכום אחוז הציון: 40

 

בבילוגרפיה:

לוין,ג{1989},גן אחר .הוצאת "אח",חיפה

משרד החינוך והתרבות ,המינהל הפדגוגי,האגף לחינוך קדם יסודי{2012} וזוהי רק ההתחלה

ברודי,י {2011 } מחנך אחר ,ד"ר יעל דיין משוחחת עם גדעון לוין

 

 

לרישום