קורס אשכול גנים – שירה הרשקו (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, שירה הרשקו

קורס מבוסס מתווה: 3699  

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי.

לרישום לחץ כאן 

 

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               15.9.19          

מרצה הקורס:              גננת מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              28.8
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 מפקחת
 • נושאים במפגש:           הכלה

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              15.9
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש:          יצירתיות

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              27.10
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 17.00-19:30  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 גלית לוי
 • נושאים במפגש:          מנהיגות יוצרת

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              17.11
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 שירה הרשקו ופנינה שטרנברג
 • נושאים במפגש:          הגדרת צורך וחקר תחום הענין

  

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              15.12
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:  
 • שם המרצה:                 רחל טייב
 • נושאים במפגש:          הכלה, מפגש אשכול

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              12.01
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 שירה הרשקו ופנינה שטרנברג + מדריכה
 • נושאים במפגש:          פיתוח רעיון

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              12.4
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-19:00   
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה:                 חנה מאזוז
 • נושאים במפגש:          דילמות בנושא הכלה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              22.3
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 שירה הרשקו ופנינה שטרנברג
 • נושאים במפגש:          התנסות יישום והרחבת הרעיון

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              3.5
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש:          האשכול במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי+ פרזנציות סיכום.

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              24.6
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       שלוש שעות
 • דרכי למידה במפגש:   סדנה
 • שם המרצה:                 פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש:          סיכום השנה והצגת תוצרים

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות)  אחוז הציון: 20%   מועד הגשה: 24.11.19
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת)   אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 19.1.20
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 29.3.20
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) אחוז הציון: 20%  מועד הגשה: מפגש סיום- 24.6.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן)   אחוז הציון: .20% מועד ההגשה: 24.6.20