קורס אשכול גנים – שרה צדרבוים (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, שרה צדרבוים

קורס מבוסס מתווה: 3699  

לרישום לחץ כאן

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               28.08.19        

מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             28/8/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 10:00-12.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: הכלה

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             15/9/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.15-18.45  
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: פיתוח יצירתיות

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             27/10/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש: למידה במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             17/11/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00  
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: מנהיגות יוצרת

 

  מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             8/12/19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14.30-16.00    
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש: הכלה

 

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             12/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנה
 • שם המרצה: מרצה אורח
 • נושאים במפגש: פיתוח רעיון

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             19/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16.30-19.00  
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: הכלה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             16/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מרצה אורח
 • נושאים במפגש: התנסות יישום והרחבת הרעיון

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             19/4/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש: מפגש פיקוח- הצגת תוצרים

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             31/5/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש: סיכום שנה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות)  אחוז הציון: 20%   מועד הגשה: 24.11.19
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת)   אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 19.1.20
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) אחוז הציון: 20%    מועד הגשה: 23.2.20
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) אחוז הציון: 20%  מועד הגשה: מפגש סיום- 31.5.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן)   אחוז הציון: .20% מועד ההגשה: 31.5.20