קורס אשכול גנים – פנינה שטרנברג (30 שעות) – תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, פנינה שטרנברג

קורס מבוסס מתווה: 3699  

 

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               28/8   

מרצה הקורס:              מובילה – פנינה שטרנברג, מפקחת – מיכל בוטבול

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

לרישום לחץ כאן

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             28/8
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 00-12.30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: הכלה והשתלבות , ביטחון

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             15/9
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: הגן העתידי – דור האלפא

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:             27/10
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מיכל בוטבול
 • נושאים במפגש: הכרות, תאום ציפיות, הכלה והשתלבות    וחלוקה לקבוצות עניין.

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             17/11
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנא
 • שם המרצה: פנינה שטרנברג
 • נושאים במפגש: הגדרת צורך וחקר תחום העניין

 

 מפגש חמישי  

 • תאריך מפגש:             12/1
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה +סדנא 
 • שם המרצה: שרית מינס
 • נושאים במפגש: פיתוח רעיון

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             16/2
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16/30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: טעימות מהגן העתידי   למידה במרחבי  חיים.

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             22/3
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: פנינה שטרנברג
 • נושאים במפגש: התנסות יישום והרחבת הרעיון.

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             19/4
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-19:30
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: דילמות הנושא הכלה

 

 מפגש תשיעי   

 • תאריך מפגש:             3/5
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מיכל בוטבול
 • נושאים במפגש: מפגש סיום שנה – הגן העתידי.

 

 מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:             10/5
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-16:00
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מיכל בוטבול
 • נושאים במפגש: כנס –הצגת פרזנטציות היוזמות החינוכיות לפי קבוצות העניין.

 

הנחיות מטלת הסיום לצורך קבלת ציון:

מטלת הסיום מורכבת  מכמה חלקים שיוגשו לאורך כל ההשתלמות:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום העניין (הרציונל, המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות) – 10% מועד הגשה: 24.11.19 
 2. פיתוח הרעיון (תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת) - 10%  מועד הגשה: 19.1.20
 3. התנסות, יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר - תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) - 20% מועד הגשה: 29.3.20
 4. פרזנטציה (הצגת הרעיון) - 50% מועד הגשה: מפגש סיום  10.5.20
 5. רפלקציה על התהליך בקבוצת העניין וביישום הרעיון בגן - 10% מועד הגשה: מפגש סיום 10.5.20

 

ביבליוגרפיה:

 • הכלה והשתלבות - פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי משרד החינוך
 • הגן העתידי - הגן העתידי מרחב פדגוגי משרד החינוך
 • גן הילדים של המאה 21- רן כהן אהרונוב

 

אופן הגשת העבודה:

 • כל העבודות יוגשו בסביבה המלוה את ההשלמות במערכת ה- Moodle.
 • גופן בעברית :  DAVID
 • גודל הגופן : 12 בטקסט, 16 בכותרות
 •                    מרחק בין השורות: אחד וחצי.
 • היקף העבודה: 4-5 עמודים (לא כולל תמונות ודף שער)
 • דף שער:  שם העבודה שם ההשתלמות, שם המובילה, פסג"ה,  שם המפקחת, שם המגישה , מספר ת"ז, ומועד ההגשה.

 תאריך אחרון להגשה:  10.5.20