הכלה והשתלבות בגני הילדים

תפיסת ההכלה במדינת ישראל מתייחסת לקידום ההוגנות והשוויון בזכויות לכלל הילדים. היא חותרת להשתתפות שווה ופעילה של כל ילד בחברה ולפתיחת אפשרות ללומדים עם צרכים ייחודיים, כמו גם לכלל הלומדים, להמשיך ללמוד, להתקדם ולהתפתח בקרב קהילתם. גני הילדים נערכים מדי שנה בשנה לקליטתם של ילדים חדשים הבאים בשעריהם. כל ילד הוא עולם ומלואו, לכל ילד צרכים, מאוויים, משאלות ותקוות להצליח, להתקדם, לרכוש חברים ולהרגיש שייך.

חלק מהילדים החדשים זקוקים למענים מותאמים כדי להיקלט באופן מיטבי. להיערכות הצוות החינוכי חשיבות מכרעת בתהליך הקליטה. המחשבות, התחושות והרגשות המתעוררים משפיעים על אופן קליטתו של הילד והן עשויות להשפיע על התנהגות הכלל. לעיתים נדרשים תמיכה רגשית, ייעוץ, ידע וכלים המסייעים בהפחתת חששות ובפיתוח תחושת המסוגלות של הצוות.

הרישום נסגר

קהל היעד:                   גננות
היקף ומבנה הקורס:
   30 שעות אופק חדש
מס' מפגשים:               10  מפגשים
יום הקורס:                   יום ה
מועד פתיחה:               12.11.20
מרצה הקורס:              אוסנת ברזילי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

  מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • שילוב הילדים וקידומם בגן הילדים תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענה מגוון ומותאם.
 • חיזוק מסוגלות הצוות החינוכי בהתמודדות עם כיתת גן הטרוגנית  ברוח הגן העתידי.
 • חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות ההשתלבות וההכלה בגן הילדים.
 • מתן מענה מיטבי לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל.
 • פיתוח יכולת מקצועית לניהול צוות רב מקצועי בגן.
 • קידום השותפות והדיאלוג עם ההורים ושיפורם.

 ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי) 

 • הכרות עם חוק החינוך המיוחד ותיקונו.
 • תפיסת ההכלה ומשמעותה בניהול צוות רב מקצועי בגן.
 • גיבוש מדיניות המתבססת על החזון, התרבות הגנית, מאפייני אוכלוסיית באי הגן ומשאביו.
 • זיהוי וגיוס מעגל השותפים לתהליך הקליטה של הילדים בגן.
 • הכרות עם הילד והוריו, ניהול הקשר השוטף עם כלל הורי ילדי הגן וגיוסם למעורבות ולשיתוף פעולה.

 

רכיבים יישומים

 • מודלים לתקשורת עם צוות והורים.
 • מודלים שונים להתערבות עם ילדים.
 • הוראה מרחוק – מודלינג, מעורבות ושיתוף בלמידה מרחוק, שילוב מושכל של כלים דיגיטליים בזיקה לערכי ולמטרות תכנית ההכלה וההשתלבות.

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:  12/11/20
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני כולל הפסקה
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד ): הרצאה ודיון
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00, 18:15-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: פתיחה, תיאום ציפיות, תיקון לחוק החינוך המיוחד, תפיסת מודל ההכלה בגן.

 מפגש שני

 • תאריך מפגש: 26/11/20
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני וא-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד ): הרצאה, דיון (בקבוצות) וכתיבה אישית
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00, 18:15-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: הגננת כמכבדת הטרוגניות ובעלת מסוגלות בהובלת גן הטרוגני

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:  24/12/20
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני וא-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): הרצאה, דיון וכתיבה אישית
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00, 18:15-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: ניהול צוות רב מקצועי, מיומנויות בתקשורת, זיהוי הזדמנויות התמודדות עם התנגדויות.

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש: 07/01/21
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני) א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): חקר וכתיבה
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): בחירת לומד
 • סך שעות : 4
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: הכרות עם סוגי מוגבלויות שכיחות ואפיוניהן, פרקטיקות לשילוב הילדים בהתאם

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש: 21/01/21
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): שיתוף והצגת מידע
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00
 • סך שעות : 2
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: דילמות מקצועיות מהשטח בניהול כיתת גן הטרוגנית

מפגש שישי

 • תאריך מפגש: 18/02/21
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני וא-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): הרצאה, דיון
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00, 18:15-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: עבודה עם קהילת הורי הגן, מאפייני הורי דור האלפא

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 22/04/21
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): חקר וכתיבה אישית
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): בחירת לומד
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: דרכים לגיוס הורי הגן למעורבות ושיתוף פעולה

 מפגש שמיני

 • תאריך מפגש: 20/05/21
 • תבנית ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני וא-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש (הרצאה, דיון, עיון, משח', כתיבה, יצירה ועוד): הרצאה, דיון
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:30-18:00, 18:15-19:00
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אוסנת ברזילי
 • נושאים במפגש: חשיפה למאגר השידורים הממלכתיים, סכום ההשתלמות, משוב ופרידה

 

מפגש תשיעי 

27/05/21 - עזרה ראשונה - קבוצה 1 ( גן כלנית רחוב הסביון אורנית)  20:45 - 16:30

 גננות שאינן משובצות לעזרה ראשונה נפגשות במועד זה למפגש אסינכרוני עם אסנת ברזלי (הגשת מטלה).

מפגש עשירי

03/06/21- עזרה ראשונה - קבוצה 2  ( גן כלנית רחוב הסביון אורנית)  20:45 - 16:30

 גננות שאינן משובצות לעזרה ראשונה נפגשות במועד זה למפגש אסינכרוני עם אסנת ברזלי (הגשת מטלה).

 דרכי הערכה בקורס

 1. משימה בחדרי זום- ניתוח מקרים מהשטח, הפקת תובנות והתנהגויות רצויות. אחוז הציון: 10%  מועד הגשה: 26.11.20
 1. רפלקציה על המפגש- מה לקחתי, מה לא ברור לי, שאלה שעלתה לי. אחוז הציון: 10%     מועד הגשה: 24.12.20
 1. משימה א-סינכרונית, חקר אוכלוסייה מיוחדת בקרב ילדים בגן, והכנת שקף מתאים להצגה בשיעור הבא. אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 7.1.21
 1. רפלקציה על ההרצאה אחוז הציון: 10%     מועד הגשה: 18.2.21
 1. משימה א-סינכרונית- פורום ויצירת בלוג אישי אחוז הציון: 20%  מועד הגשה: 22.3.21
 1. התייחסות רפלקטיבית- בראיה לאחור בחינת התהליך שעברתי לאורך הקורס: תיאור תהליך הלמידה ההיברידי (יתרונות, חסרונות, קשיים), ידע חדש שרכשתי במסגרת הקורס, התנסות ויישום בשטח של תכני הקורס, תרומתו של הקורס לפיתוח המקצועי שלי כגננת בהוראה מרחוק ובלמידה בגן.      אחוז הציון: 20%     מועד הגשה: במפגש האחרון עם שאר המטלות לעבודה מרוכזת אחת.

בבילוגרפיה:

 1. אודות אוכלוסיות החינוך המיוחד- משרד החינוך.
 2. איבגי, י. (2018). סודות ההצלחה בתקשורת בין-אישית - שפת גוף ואומנות השכנוע, הוצאת המחבר, אשדוד.
 3. בן נון, נ. (2018). שילוב בגן הילדים - שלושה טיפוסים של גננות משלבות. חוקרים @ הגיל הרך, 7, 71-105.
 4. גילת, י., רוסו-צימט,ג., טל,ק. וטבק, ע. (2017). תפיסות הורים בנוגע למעמדה, לתפקידה ולתפקודה של הגננת. חוקרים @ הגיל הרך, 5, 99-121.
 5. דיין י. (2004). זה תיק מאוד כבד-על הקשר עם ההורים, הד הגן 68 (ד'), 4-19.
 6. הלל-לביאן, ר. (2006). האתגר - הכלת ילדים עם הפרעות התנהגות בגן, הד הגן, ע' (ד'), 10-15.
 7. הרפז, י. (2013). כל תלמיד הוא תלמיד עם צרכים ייחודיים. הד החינוך, פ"ז (6). 38-44.
 8. חוברת הנחיות ליישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד / משרד החינוך המנהל הפדגוגי אגף א' חינוך מיוחד.
 9. חוק החינוך המיוחד/ ספר החוקים (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018.
 10. מילר, ר. ורולניק, ס. (2009). הגישה המוטיבציונית - הגברת מוטיבציה לשינוי. אח, קרית-ביאליק.
 11. עציוני- הופנברטל, מ. (2014). הילד המאתגר והשתלבותו בגן הילדים. חוקרים @ הגיל הרך, 2, 69-95.
 12. פריש, י. (2012). הגננת – כמנהלת-גן וכמנהיגה חינוכית. פרקי-ניהול. שאנן- המכללה האקדמית הדתית לחינוך.
 13. קלודי, ט. (2013). שונה אבל שווה הכלה בגן הילדים. הד הגן, 2, 22-27.
 14. קליין, פ' וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד: שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. רכס, אבן יהודה.

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

פתח צ'ט
1
הי 👋
איך אפשר לעזור?
מה אפשר לעזור?
The Butterfly Button