קורס אשכול גנים – ליאת כהן ראובני (30 שעות) -תש"ף

קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, ליאת כהן ראובני

קורס מבוסס מתווה: 3699

                    

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי.

 

לרישום לחץ כאן

 

קהל היעד:                  גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               3/11/19          

מרצה הקורס:              מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • ההכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים

למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:            29.8.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 10:00-12:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: מועצה ופיקוח
 • נושאים במפגש: דגשים לשנת הלימודים, הכלה, בטחון

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:    03.11.19           
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות: 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: ליאת כהן ראובני
 • נושאים במפגש:  היכרות,  יצירת רוח הקבוצה, למידה במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             17.11.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי+סדנא
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: מנהיגות יצירתית

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             08.12.19   
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנא
 • שם המרצה: ליאת כהן ראובני
 • נושאים במפגש: הכלה 

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             12.01.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00      
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: ליאת כהן ראובני
 • נושאים במפגש: פיתוח רעיון

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             16.02.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-17:00     
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: ליאת כהן ראובני
 • נושאים במפגש: התנסות יישום והרחבת הרעיון

 

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             22.03.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): . 14:30-18:00
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: דילמות בנושא הכלה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:            19.04.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-16.00
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש סדנה
 • נושאים במפגש: צורכי אשכול

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             17.05.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00    
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: רחלי לרר
 • נושאים במפגש:    תכני האשכול- למידה במרחבי חיים המקדמת ביטוי אישי- פרזנטציות

 

 מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             24.06.20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מפקחת
 • נושאים במפגש: סיכום שנה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

 

פירוט רכיבי מטלת הערכה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום העניין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות) 20% שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 1 - 15.12
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת) 20% שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 2  - 23.2
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) 20% שבוע אחרי מפגש קבוצת עניין 3  - הגשה קבוצתית ואישית עד ה- 22.3
 4. פרנטציה (הצגת הרעיון) 20%  מפגש סיום-  הגשה קבוצתית 24.06
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן) 20% מפגש סיום -הגשה אישית כולל כל חלקי העבודה עד ה- 14.6