קורס אשכול גנים – יעל בוקסבוים (30 שעות) תש"ף

שם מסגרת הפיתוח המקצועי: קהילה לומדת- אשכול גנים גאוגרפי, יעל בוקסבוים

קורס מבוסס מתווה: 3699

             

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של דרכי הלמידה ונושאיה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת ותהליך אישי וקבוצתי על מנת לתת מתן מענה לפיתוח מקצועי דרך תחומי העניין של הגננות. התנסות אישית של הגננת תהיה  במתן ביטוי אישי ליוזמותיה ומתוך כך בהמשך עידוד יזמות הילדים בגן תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21 ברוח הגן העתידי.

 

לרישום לחץ כאן

 

קהל היעד:                   גננות האשכול

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10

יום הקורס:                   ראשון

מועד פתיחה:               15.9.19          

מרצה הקורס:              גננת מובילה, מפקחת

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן ביטוי אישי לגננת בפיתוח מקצועי מתוך תחום ענין
 2. הכרות עם חוק ההכלה, בירור עמדות ותפיסות בנושא הכלה והשתלבות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • ההכלה וההשתלבות
 • טיפוח סביבה גנית המקדמת ביטוי אישי

 

רכיבים יישומים: למידה מתוך דוגמאות מהשטח, סדנאות ועוד

 

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             29/8
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 30-12:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי אומנוטי
 • שם המרצה: אורנה דץ/ אמיר אוחיון
 • נושאים במפגש: הכלה ונהלים לפתיחת שנה
 • מיקום :אריאל

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             15/9
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: פיתוח יצירתיות
 • מיקום:אריאל

 

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             27/10
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 17:00-19:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: גלית לוי
 • נושאים במפגש: מנהיגות יוצרת בעידן הדיגיטלי
 • מיקום:אריאל

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             17/11
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: יעל בוקסבוים
 • נושאים במפגש: הגדרת צורך ,חקר תחום העניין
 • מיקום: אריאל

 

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             15/12
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-1700
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: יעל בוקסבוים
 • נושאים במפגש: הכלה
 • מיקום: יקיר

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             12/1
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: אורלי דרור+יעל בוקסבוים
 • נושאים במפגש: התחום הסנסומוטרי בגן
 • מיקום: אריאל

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             2/2
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-20:00
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סימולציה במרכז הסימולציות, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה: חנה מאזוז
 • נושאים במפגש: סיטואציות מחיי הגן
 • מיקום: אריאל

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             22/3
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנא+ הרצאה
 • שם המרצה: אורלי דרור+יעל בוקסבוים
 • נושאים במפגש: התחןם הסנסומוטורי בגן
 • מיקום:אריאל

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             10/5
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-18:00
 • סך שעות : 2
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף ומובילות יעל אלונה
 • נושאים במפגש: פרזנטציות
 • מיקום: אריאל

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:             31/5
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: פרונטלי
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: סיכום שנה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

 מחוון למטלה:

 1. הגדרת צורך וחקר תחום הענין (מה הרציונל, מה המטרות, דרכי חקירה ודיווח ראשוני על רעיונות) 20%    3.11.19
 2. פיתוח רעיון ( תכנון הרעיון, כיצד אבצע זאת) 20%    19.1.20
 3. התנסות יישום והרחבת הרעיון (יישום הרעיון הנבחר- תיאור הפעילות, ידע ערכים ומיומנויות נרכשים בפעילות) 20%    29.3.20
 4. פרנטציה (הצגת הרעיון)20%    31.5.20
 5. רפלקציה (על תהליך בקבוצת הענין וביישום הרעיון בגן) 20%     31.5.20