קורס אשכול גנים – יעל בוקסבוים (30 שעות) תש"ף

לרישום 

פרטים בקרוב

קהל היעד: גננות האשכול
היקף ומבנה הקורס: 30 שעות
מס' מפגשים: 10
יום הקורס:
מועד פתיחה:
מרצה הקורס: מובילה, מפקחת,
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

ביבליוגרפיה:

לרישום