הזיכרון בחינוך לשוני

"הזיכרון הוא כמו דופק.
אני רוצה להקשיב לדופק, להתנגח איתו,
לא לשמוע אותו לפעמים כי אני רוצה לחיות,
אבל הוא שם כל הזמן".
נאווה סמל(דור שני לשואה)

אנו עומדים בפתחה של תקופה שבה לוח השנה עמוס באירועים שאינם פשוטים מבחינת תוכנם: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, יום העצמאות והקשר בין יום העצמאות ולאירועים הקודמים לו בלוח השנה.

הרב לאו בנאומו בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ט קושר את ספח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ועתיד מדינת ישראל יחדיו נאומו יכול לשמש מורים בשכבות הבוגרות של בית הספר היסודי ולהיות פתיח לנושא המקשר את אירועי לוח השנה והופך אותם למקשה אחת. 

מורים רבים תוהים האם בכלל צריך לעסוק בנושאים כואבים אלו בגיל הצעיר, לעיתים תהיה זו נובעת מקושי שלנו כמבוגרים להתמודד עם התכנים הקשים אורה גולדהירש )442 ).מציגה הנחיות לגננות לגבי העקרונות להצגת נושאים קשים אלו בפני תלמידים צעירים ומגדירה את תפקידו של המחנך, כדמות משמעותית לתלמיד, בהתמודדות עם התכנים הקשים  קישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Tkasim/Zic
aronShoaGvura.htm
תוכנית הלימודים בחינוך לשוני אינה מציגה בפני המורים תכנים מוגדרים ולכן כל מורה ניצבת בפני ההחלטה אלו טקסטים לבחור ולהביא בפני תלמידי כיתתה )נספח יצירות הספרות מציג במעגל השני טקסטים אפשריים לבחירת המורה קישור:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Le
) shoni/YezirutSafrutLhorhaa/Mavo.htm
המשרד פרסם יחידת הוראה המתקשרת ליום העצמאות ועוסקת בטקס הדלקת המשואות ובאישים הזוכים להדליק משואה היחידה מתאימה לתלמידים בכיתות ה'-ו2 ביחידה זו יש הדגמה כיצד ניתן להיעזר במיומנויות מחשב נדרשות להשגת מטרות שפתיות קישור:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E8DD7C75-D0EE-4C3D-A39D-
1DAC8AB16071/160994/teferet.pdf

בנוסף בחרנו במדור לחינוך לשוני באתר הפסג"ה לפרסם יחידת הוראה שיכולות לשרת את המורות בבחירת חומרים ובניית תכניות עבודה מסביב למועדים אלו:

  • יחידת הוראה העוסקת ביצירתו של דוד גרוסמן ומתאימה להוראה לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל בכיתות ה'-ו'2

אנחנו מקוות שחומרים יתמכו במורים בעיסוק בנושא הערכי והמשמעותי כל כך

פתח צ'ט
1
הי 👋
איך אפשר לעזור?
מה אפשר לעזור?
The Butterfly Button