מרכז יעץ והדרכה לשילוב אוריינות חזותית בלמידה

המרכז מאפשר מסגרות למידה שונות (יעץ פרטני, הנחיית צוות, ליווי בית ספרי) על רצף הגילאים מגיל קדם יסודי ועד העל יסודי במטרה להעלות את המודעות להשפעת הדימויים החזותיים על תהליך ההוראה והלמידה.
המושג אוריינות חזותית מתייחס :
- קריאה ופענוח של טקסטים חזותיים מסוגים שונים
- כתיבה ויצירה של טקסטים מקוריים העולם החזותי הינו שפה נוספת.
בדומה לשפה המילולית המשמשת אותנו כאמצעי תקשורת להעברת מסרים, רעיונות, תחושות, דעות, תפיסות עולם.
כמו כל שפה יש להכיר את הרכיבים שלה, התחביר שלה לקריאה וכתיבה. מדריכה במרכז :
נטע פרי יעץ: בתאום מראש 03-9061647

 

 

משולחנה של מדריכה

אוריינות חזותית בחינוך- מאמרים

מתכנון לימודים למרחב למידה, מדוע וכיצד – מאמר באתר ספירלה – מתחדשים בחינוך  "דימוי מרחב טקסט" – חינוך חזותי בבית