קורס אשכול גנים גיאוגרפי -למידה שיתופית -יעל מלכיאלי -מפקחת מיכל בוטבול

קהל היעד: גננות אשכול: אלקנה, אורנית, אלפי מנשה
היקף הקורס:
(30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים
יום הקורס: ראשון
מועד פתיחה:   11.9.16
מיקום ההשתלמות: בית ספר כרמים אלקנה
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:

תפקידה של הגננת הוא הקניית כישורי חיים רגשיים: פיתוח דימוי עצמי, ויסות רגשי ופיתוח יכולות ביטוי עצמי והקשבה לאחר. זוהי מחויבות שאיננה פוחתת בחשיבותה מההספק הפדגוגי הנדרש. כישורי החיים מוקנים בתוכנית מובנית בגן, כמו גם במהלך היום השוטף, בריטואלים קבועים בגן, בשיח עם הילדים וכמובן בהתמודדויות שמזמן היום יום.אי אפשר "ללמד" כישורי חיים בהיעדר עבודה אישית מתמדת על אותם נושאים כמבוגר: פיתוח יכולת להתבונן בעולם הפנימי, יכולת לבטא רגשות, מחשבות ויכולות וחוסן להתמודד עם קשיים על כן, תוכנית השתלמות לכישורי חיים בגן תעסוק בהקניית התוכנית, בהדרכה במהלך יישומה תוך עבודה על תהליכים אישיים בקבוצה.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

פיתוח אקלים גן סובלני ושיתופי, פיתוח מודעות והנחלת נקודת התייחסות שונה לקונפליקטים בקרב ילדי הגן
פיתוח תוכניות התערבות בתחום התפתחות הילד לשמירת האקלים המיטבי
הטמעת תוכנית כישורי חיים לגיל הרך.
ניהול תהליכים דיאלוגיים לצורך יצירת ממשקים אפקטיביים
פיתוח צוות הגננות עצמו כצוות שנמצא בדיאלוג מפרה

ראשי פרקים:

מוקד האני – חיזוק תפיסות העצמי , המסוגלות ותחושת הערך העצמי של  הילדים.
מוקד לוויסות וניהול רגשות – חיזוק היכולת להתמודד ולהתנהל במצבים המצריכים איזון  וויסות רגשות
מוקד בין אישי – חיזוק יכולות ומיומנויות המקדמות קשר בין אישי אכפתיות ואחריות חברתית.
בנוסף כפי שמופיע בפירוט יילמד נושא הוראת השואה בגיל הרך, וייערך קישור בין התכנים הנלמדים בהשתלמות לנושא: ביטוי רגשי, התמודדות עם נושאים קשים, כוח הקבוצה והשייכות.

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon
פירוט רכיבי מטלת הקורס:
1. תיעוד העשייה בגן שהתבצעה בעקבות המפגשים (2-4 עמודים). תיעוד של פעילויות המתרחשות בגן , המאפשרות להעמיק את ההכרות עם עולמו של הילד.  תיעוד של ריטואלים בגן המאפשרים לילד להכיר בעולם הרגשות של עצמו, ברצונותיו והעדפותיו. תיעוד של התערבויות בגן בנושא הבין אישי. 50%

2. רפלקציה מקצועית (1-2 עמודים נפרדים או שזורה בחלק הקודם). התייחסי לכלל עבודתך בגן השנה עם תכנית כישורי חיים:
האם וכיצד התכנית שינתה את אופן השיח בגן? את תגובות הילדים? האם וכיצד השפיעה העברת התכנית על ההתנהלות השוטפת בגן מעבר לזמני המפגשים? מה היו רגעי השיא בתכנית? מה היו הקשיים? מה לא עלה יפה? כיצד השפיע תכנון התכנית והעברתה עלייך כגננת? האם וכיצד נתרמת וצמחת? מה לדעתך השלב הבא לאחר העברת תכנית זו? 25%

3. רפלקציה אישית (בין חצי עמוד לעמוד). ספרי על התהליך האישי שעברת במהלך הקורס. מה למדת על עצמך? האם ומה הקורס שינה או חידד בתהליך ההתפתחות האישי שלך? האם ואיזו התפתחות חלה בתחושותייך בתוך הקבוצה? בחרי רגע אחד משמעותי במהלך המפגשים ותארי אותו ואת משמעותו עבורך. 20%

4. ביבליוגרפיה כתובה כמקובל 5%

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

אלוני, נ. (1998). להיות אדם- דרכים בחינוך ההומניסטי. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
אלוני, נ. מנהיגות חינוכית הלכה למעשה. מובא ב http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/TelAviv/MarkazMachkarVmayda/aloni.htm
אליגון, מ וברכה, ע. קידום כשירות חברתית והסתגלות. אוניברסיטת תל אביב: רמות.
ברק, ח. . דרכים לשיפור הדימוי העצמי אצל ילדים. מובא ב: http://www.hebpsy.net/community.asp?id=93&cat=article&articleid=1890
גולדמן, ד. (1997). אינטיליגנציה רגשית. תל אביב: מטר.
כהן, א.(2001). המסע המופלא אל עצמי. ספר וחוברת הדרכה.  שמעוני
כהן, א. (2003). להפליג עם כוכב. אבן יהודה: רכס.
כצנלסון, ע. (2005). דיאלוג עם ילדים. כרמל.
מינץ, ד, גיא דורון, ד ובוימולד י (2015): מעגל הקסם- פיתוח כישורי חיים בגן הילדים. משרד החינוך. http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/maagalHakesem.pdf
פינקולה אסטס, ק. (1992). רצות עם זאבים. בן שמן: מודן.
קורצ'אק, י. (1974) כיצד לאהוב ילדים. לוחמי הגטאות.
רוג'רס, ק. (1973). חופש ללמוד. בני ברק: ספרית פועלים.
רוסו נצר פ. (2016). כישורי חיים לגיל הרך- התפתחות רגשית וחברתית תוכנית הליבה. הוצאת משרד החינוך.http://meyda.education.gov.il/files/shefi/gilrach/kishurei_haim_gilrach.pdf
רענן שפריר, ר. (2010). איש לומד לעוף. מטר.
שדמי, ח, צימרמן, ש.(2007). כישורי חיים: תוכנית ליבה לסידרת פעילויות ומפגשים. מחלקת הפרסומים, משרד החינוך.