קורס אשכול גנים -סיגלית אטיאס (21 שעות)

לשאלון משוב יש ללחוץ כאן   

קהל היעד: גננות אשכול: אלקנה, אורנית, אלפי מנשה
היקף הקורס: 21 שעות (יש לבחור מודולה להשלמה ל – 30 שעות)

יום הקורס: יום ראשון
מועד פתיחה: 22.10.17
מיקום ההשתלמות: 
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל: (הכרת ספרים פעילים ממעגל השנה והצגתם בדרכים יצירתיות.
מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: חשיפה למבחר מגוון של ספרים העוסקים ברגשות אירועים ייחודים במעגל השנה.

 

ראשי פרקים עיקריים:

1-הכרת טכניקות ואסטרטגיות למידה בהפעלת סיפור פעיל.
2- הכרת ספרים ייחודיים לאירועים משמעותיים במעגל השנה
3- שפת התיאטרון כשפה יחודית בגן הילדים מסע בעקבות ספרים

ביבליוגרפיה מומלצת:

  • "שאגת האריה". עיונים בספרות ילדים, (2011) מכון מופ"ת
  • ברגסון, ג' (1982). "הערכים החינוכיים בשירה המודרנית לילדים". ספרות ילדים ונוער, כרך ט', חוברת א' עמ' 10-3.
  • ברוך, מ' (1991). ילד אז, ילד עכשיו: עיון משווה בספרות ילדים. תל אביב: ספרית פועלים.
  • "השיר הלירי לילדים – אפיונים ספרותיים ומטרות חינוכיות". (1984). בתוך: ב' רוך ומ' פרוכטמן (עורכות), מחקרים בספרות ילדים, עמ' 20-27. ירושלים: אוצר המורה.

 

צריך להכיר, מסמכי מדיניות

תיק תכניות לימודים לגננת – לקראת קריאה וכתיבה

שפה ואוריינות, מתוך האגף לחינוך קדם יסודי

 

פרוט רכיבי מטלת הסיכום

הכנת ספר פעיל על פי מאפיינים שיימסרו בהמשך – 70%

מעורבות בפעילות הסדנאית – 30%