קורס אשכול גנים -יעל מלכיאלי -מפקחת מיכל בוטבול

פרטים בקרוב….

קהל היעד: גננות אשכול: אלקנה, אורנית, אלפי מנשה
היקף הקורס:

יום הקורס:
מועד פתיחה:
מיקום ההשתלמות:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').