קורס אשכול גנים – שירה הרשקו (30 שעות) – תשע"ט

לרישום 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה פעילות המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות  ומקדמות אקלים מיטבי

 

קהל היעד:                   גננות לשם, עלי זהב ופדואל
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10 מפגשים
יום הקורס:                   יום ראשון
מועד פתיחה:               28/8/18
מרצה הקורס:               שירה הרשקו
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • מתן כלים לגננת ליצירת סביבה המזמנת פעילות אקטיבית, חקר, אתגרים וחוויות הצלחה במאה ה21
  • חשיבה משותפת על  מקומם של הילדים ביצירת סביבה משמעותית ובשיתופם בהחלטות הנוגעות להתנהלות בגן.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

  • קווים מנחים בארגון סביבה מפעילה
  • יצירתיות בסביבת הגן
  • פיתוח יצירתיות ועיבוד תקשורת חיובית בין הילדים וצוות הגן

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:             23/09/18 (בפועל התקיים ב  28/8/18)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 10-12.30
סך שעות :        3 שעות
דרכי למידה במפגש:    הרצאות
שם המרצה:                 פנינה מור יוסף, שירה הרשקו
נושאים במפגש:           הערכות לשנת תשע"ט: נהלי בטיחות, ברכות, תקשורת בצוות.

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               14/10/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15-17:30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    הרצאה וסדנא
שם המרצה:                 גלית לוי ושירה הרשקו
נושאים במפגש:           תקשורת בראי הדורות, סדנא אשכולית בנושא.

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               18/11/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-16:30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    הרצאה, סדנא והתנסות
שם המרצה:                 פנינה מור יוסף וקרן דוד
נושאים במפגש:           מפגש פיקוח בנושא מבטים +הכנה לשילוב

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               30/12/18 (לא סופי)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-16:30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    סדנא, הרצאה – סימולציה
שם המרצה:                 חנה מזוז
נושאים במפגש:  אורינות פעילה בסביבת הגן.

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               13/1/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-16:30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    עבודה בקבוצות, למידה מתוך מאמר
שם המרצה:                 שירה הרשקו
נושאים במפגש:           קווים מנחים לארגון סביבה ולמידה.

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               24/2
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-16.30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    הרצאה וסדנא
שם המרצה:                 רונית דוד עדולמי
נושאים במפגש:           ארגון סביבה המקדמת חשיבה מתמטית.

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               10/3
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 12-14:30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    סדנא ולמידת עמיתים
שם המרצה:                 שירה הרשקו
נושאים במפגש:           הנגשת חומרים בסדנת הגן

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               31/3
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 12-13.30
סך שעות :        2
דרכי למידה במפגש:    הרצאה למידת עמיתים
שם המרצה:                 שירה הרשקו
נושאים במפגש:           פיתוח מוטיבציה של ילדים בארגון סביבה.

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               5/5/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-17.15
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    סימולציה
שם המרצה:                 אוניברסיטת בר אילן.
נושאים במפגש:           סימולציה

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               26/5/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14-16.30
סך שעות :        שלוש שעות
דרכי למידה במפגש:    הרצאה פעילה
שם המרצה:                 פנינה מור יוסף
נושאים במפגש:           מפגש פיקוח סוף שנה

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.

תיעוד תהליכים בגן הילדים – עבודה לסיכום ההשתלמות גננות האשכול- פנינה מור יוסף – הוראות כלליות:

את העבודה יש להגיש בגופן דוד 12
הקף העבודה 4-5 עמודים
מועד ההגשה במפגש הפיקוח אחרון
דף השער – שם ההשתלמות, מנחה, תאריך, שם המשתלם, מס׳ ת.ז.

 

חלק א׳ (30%) יש להגיש חלק זה למפגש השלישי

צלמי את סביבת הגן בה את רוצה לערוך שינוי
מה לדעתך לא עובד כיום במרכז אותו את רוצה לשנות ( אסתטי, תוכן, פעילות)
נסחי שתי מטרות מצופות בעקבות השינוי
חלק ב׳ (30%) יש להגיש עד המפגש החמישי

תכנני את השינוי אותו את רוצה לערוך בגנך והסבירי כיצד השינוי יתן מענה לצרכי הילדים בגן.
כתבי מהו הרציונאל לכך
הסבירי את השינוי בהלימה לתוכניות לימודים רלוונטיות ( אומנות,שפה,חנ"ג וכו')
חלק ג׳ (40%) יש להגיש במפגש פיקוח אחרון

צלמי את המרכז לאחר השינוי
כתבי רפלקציה ותובנות בעקבות השינוי

רשימה ביבליוגרפית
לוין, ג' ( 1989). גן אחר. הוצאת 'אח', חיפה.
דיין, י' (2001). מחנך אחר, ד"ר יעל דיין משוחחת עם גדעון לוין. הוצאת דיונון.
ברודי, ד' (2003). גלגולה של קופסה. הד הגן, חוברת ב, תשס"ג.
דוד, נ' (2011). שמר-טוש: מהצורך למוצר. עלון דע גן, 4, 96-103
תובל ח' וע' גוברמן, (2013) טקסטים גרפיים, כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן, מופ"ת, תמה,
משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי (2015) על השראה, סביבה וגן ילדים
משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי (2010) עשייה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי.
משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי (2012) וזוהי רק ההתחלה.
משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי (2017) ילדים מזמנים סביבות משחק ולמידה
אודות המרצה :

שירה הרשקו, מובילת אשכול לשם, פדואל ועלי זהב בעלת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך.

 

לרישום