קורס אשכול גנים – שירה הרשקו -מפקחת זהורית שטאל

פרטים בקרוב….

קהל היעד:  גננות אשכול – פדואל, עלי זהב ולשם
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.