הוראה אישית ומרחוק – איך לבנות שיעורים היברידיים עם ציוד ביתי

הרישום הסתיים
עם הכניסה של טכנולוגיות ופלטפורמות נגישות ללימוד, התפקיד של המורה כמעביר ידע הולך ופוחת, והתפקיד שלו כמתווך ידע, וכאחד שיכול לעזור ביישום הידע הולך וגובר. בקורס זה נכיר את היסודות של ההוראה היברידית. הוראה המשלבת לימוד א-סינכרוני, לימוד סינכרוני ולימוד פנים אל פנים. נלמד לבנות סילבוס לקורסים היברידיים, ונפתח בעצמנו יחידות הוראה משולבות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים הזמינים לכולנו.

מרצה: ד"ר אלעד שגב
קורס מבוסס מתווה: למידה מרחוק - 512

קהל היעד:                   מורים
היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   רביעי
מועד פתיחה:               14/10/2020
מרצה הקורס:              ד"ר אלעד שגב
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. הכרות עם פדגוגיות של הוראה היברידית.
  2. הכרות עם פלטפורמות אינטרנטיות ללמידה מרחוק.
  3. התנסות בפרקטיקות הוראה היברידית.

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

  1. איך יוצרים קורס היברידי אפקטיבי?
  2. אילו פלטפורמות להוראה מרחוק מאפשרות ?
  3. מה אפשר ללמוד מהוראת מחוננים וחינוך מיוחד להוראה בכיתה הטרוגנית?

 רכיבים יישומים

  1. הלומדים בקורס ידעו בסופו לבנות סילבוס לקורס היברידי
  2. הלומדים בקורס יבנו יחידת הוראה א-סינכרונית

הלומדים בקורס יבנו יחידת הוראה היברידית

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
• תאריך מפגש:14/10/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: מפגש פתיחה

מפגש שני
• תאריך מפגש:21/10/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: למה עכשיו ולמה היום הוראה היברידית היא הכלי המתאים להוראה ולמידה?

מפגש שלישי
• תאריך מפגש:28/10/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:00-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: איך בונים קורס א-סינכרוני? בניית סילבוס.

מפגש רביעי
• תאריך מפגש:4/11/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: נבנה יחד שיעור א-סינכרוני ב google form

מפגש חמישי
• תאריך מפגש:11/11/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: איך יוצרים תוכן לימודי? נבנה בסיס לצילום שיעור שכזה

מפגש שישי
• תאריך מפגש:18/11/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: איך מצלמים שיעור בבית עם אמצעים ביתיים פשוטים?

מפגש שביעי
• תאריך מפגש:25/11/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: איך יוצרים שיעורים היברידיים? – לקידום למידה אישית וקבוצתית

מפגש שמיני
• תאריך מפגש:2/12/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: התנסות ליווי אישי יישום בכיתה וליווי אישי סינכרוני (מי שמעוניין בליווי אישי יש לתאם מראש)

מפגש תשיעי
• תאריך מפגש:9/12/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: איך מעלים את מעורבות הלומדים, והמשוב בלמידה היברידית?

מפגש עשירי
• תאריך מפגש:23/12/2020
• מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני
• זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 19:30-22:00
• סך שעות : 3
• שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
• נושאים במפגש: משוב , רפלקציה, כתיבת עבודה מסכמת ותאריך אחרון להגשת עבודה

 

פתח צ'ט
1
הי 👋
איך אפשר לעזור?
מה אפשר לעזור?
The Butterfly Button