כרטיס 8- התיקון לחוק ההכלה

התיקון נותן לצוות בית הספר את המנדט לקביעת צרכיו של התלמיד מעבר לתחום ה ________

  1. רגשי
  2. קוגנטיבי
  3. לימודי

לקריאה של התיקון המלא לחוק ההכלה לחצו כאן