קורס אשכול גנים – פנינה שטרנברג (30 שעות) – תשע"ט

לרישום 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות  ומקדמות אקלים מיטבי

 

 

קהל היעד:                   גננות אשכול רבבה וקרית נטפים
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ראשון
מועד פתיחה:               7/10
מרצה הקורס:               פנינה שטרנברג – גננת מובילה
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:  

 • הקניית כלים לגננת ליישום תוכנית הלימודים במרכזי הגן השונים
 • עקרונות לארגון סביבה המקדמת למידה בגן
 • הבנה ויישום של מהו מרכז פעילות אידיאלי בגן הילדים

ראשי פרקים עיקריים:  

 • עקרונות לארגון סביבה
 • תכניות הלימודים בגן הילדים
 • אומנות ותאטרון
 • מתמטיקה בגן הילדים

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

תאריך מפגש:               7/10
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    מפגש פיקוח-  הרצאה
שם המרצה:                 גלית לוי
נושאים במפגש:       ארגון  סביבת גן הילדים בהלימה לצרכי ילדי דור האלפא.

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):   14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 איילה אשל
נושאים במפגש:           ביטויים לתוכנית הלימודים בשפה בסביבת הגן אומנות ותאטרון בספריית הגן.

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:  

שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 איילה אשל
נושאים במפגש:           ביטויים לתוכנית הלימודים במתמטיקה בסביבת הגן.

 

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 פנינה שטרנברג
נושאים במפגש:           מדעים וטכנולוגיה בסביבת הגן

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               3/12
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    מפגש פיקוח הרצאה
שם המרצה:                 אלעד שגב
נושאים במפגש:           הגן כמודל ליצרתיות

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-518:00
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 מרכז סימולציות
נושאים במפגש:           תיווךהגננת בסביבות למידה משתנות

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-16:00
סך שעות :        2
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 פנינה שטרנברג
נושאים במפגש:           ארגון סביבת חצר הגן

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה ולמידת עמיתים
שם המרצה:                 קב"ט
נושאים במפגש:           ביטחון +אחד על אחד  תצפית בגנים אצל גננות עמיתות

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    שיתוף ידע  (יחד עם סייעות) תיעוד של עשייה במרחב החינוכי
שם המרצה:                 פנינה שטרנברג
נושאים במפגש:           איי כנס – כל גן מציג בדרך ייצירתית את השינוי בסביבה הלימודית.

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               26/5
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    שיתוף עמיתים
שם המרצה:                 מפגש פיקוח
נושאים במפגש:           ישום יעדי החמד

 

פירוט רכיבי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.

 1. תמונה של הספרייה לפני ואחרי אחוז הציון: 10
 2. תמונה ביטוי לשילוב מטמטיקה בגן + הסבר על מהות השינוי  והרציונאל מאחוריו.   אחוז הציון: 10
 3. תמונה ביטוי לשילוב מרכז החקר בגן.   + הסבר על מהות השינוי  והרציונאל מאחוריו אחוז הציון: 10
 4. חצר הגן תמונה לפני ואחרי   + הסבר על מהות השינוי  והרציונאל מאחוריו   אחוז הציון: 10
 5. סדנאת הגן תמונה לפני ואחרי   + הסבר על מהות השינוי  והרציונאל מאחוריו אחוז הציון: 10
 6. לבחור תמונה 1 שמהווה את השינוי המשמעותי ביותר בגן להסביר את השינוי בהתבסס על תכ"ל הרלונטית. אחוז הציון: 25
 7. לכתוב רפלקציה ותובנות אישיות בעקבות ההשתלמות והשינויים שערכת בגן. אחוז הציון: 25

מועדי הגשה כל אחד מהם 1-5 שבועיים אחרי ההרצאה בנושא. 6-7 לאחר סיום הקורס

 

לרישום