קורס אשכול גנים – אלונה נחום (30 שעות) תשע"ט

לרישום 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות  ומקדמות אקלים מיטבי

 

קהל היעד:                   אשכול אריאל
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ראשון
מועד פתיחה:               30/08/2018
מרצה הקורס:               אלונה נחום- מובילה, פנינה מור יוסף -מפקחת
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • מתן כלים לגננת ליצירת סביבה המזמנת פעילות אקטיבית, חקר, אתגרים וחוויות הצלחה במאה ה21
  • חשיבה משותפת על  מקומם של הילדים ביצירת סביבה משמעותית ובשיתופם בהחלטות הנוגעות להתנהלות בגן.
  • קידום תקשורת חיובית בצוות הגן

 

ראשי פרקים עיקריים

  • הנגשת חומרים
  • קווים מנחים בארגון סביבה מפעילה
  • פיתוח יצירתיות ועיבוד תקשורת חיובית בין הילדים וצוות הגן

 

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               16.09 (בפועל יתקיים ב 30.08.18)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 8:00-10.30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 שוש שמיר ,פנינה פנינה מור יוסף
נושאים במפגש:           רענון כללים לקראת פתיחת שנת הלימודים

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               14/10/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 גלית לוי
נושאים במפגש:           דור הy  וחלוקה לסדנאות על פי אשכולות

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               14/10/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18.30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    מעגל שיח, מצגת
שם המרצה:                 אלונה – מובילה
נושאים במפגש:           שיח תחילת שנה,  הנגשת החומרים בסדנא

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               18/11/18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18.30
סך שעות :        שלוש
דרכי למידה במפגש:    מעגל שיח, מצגת וחוברת מבטים
שם המרצה:                 אלונה מובילה, פנינה מור יוסף- מפקחת
נושאים במפגש:            מפגש פיקוח- מבטים+ הכנה לשילוב.

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               30/12/18 (לא סופי)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-19:15
סך שעות :        4
דרכי למידה במפגש:    ניתוח מקרה
שם המרצה:                 אוניברסיטת אריאל
נושאים במפגש:           סימולציה

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               13/01/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18.30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש: הרצאה, מצגת
שם המרצה:                 חנה מזוז
נושאים במפגש:           תקשורת חיובית בין הילדים במרכזי הלמידה

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               03/02/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18.30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש: הרצאה מצגת
שם המרצה:                 חנה מזוז
נושאים במפגש:           תקשורת חיובית בין הילדים במרכזי הלמידה

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               03/03/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18.30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    חלוקה לקבוצות- הכנת משחקים
שם המרצה:                 אלונה – מובילה
נושאים במפגש:           שילוב משחק במרכזי הגן במיקוד במרכז הסוציודרמט

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               31/03/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-17.30
סך שעות :        2
דרכי למידה במפגש:    שיח מעגלי, קטע קריאה ושיח עליו ניתוח מקרים בקבוצות
שם המרצה:                 אלונה- מובילה
נושאים במפגש:           פיתוח יצירתיות ועידוד תקשורת חיובית בין הילדים במרכזי הגן

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               26/05/19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    ארוחה וסיכום שנה
שם המרצה:                 פנינה מור יוסף- מפקחת
נושאים במפגש:           מפגש סיום שנה

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.
פרטים בהמשך…

 

לרישום