קורס אשכול גנים – אלונה נחום (21 שעות)

לשאלון משוב יש ללחוץ כאן   

קהל היעד:  גננות אשכול – אריאל

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.