קורס אשכול גנים – אלונה נחום (21 שעות)

לרישום 

בטופס הרישום לקורס יש לבחור מודולה להשלמת 30 שעות למידה.

פרטים אודות הקורס בקרוב….

קהל היעד:  גננות אשכול – אריאל
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.