<< לכל הקורסים
הערכה בקליק
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) שלישי עודד רייכספלד 10 מפגשים | 30 שעות 27/12/2022 קורסים בפסג"ה נדרשת מטלה סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה
מפגש 1 | 27/12/2022 | 20:00 | >
תאריך מפגש: 27/12/2022 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 20:00 - 22:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: ארבע מהפכות תעשייתיות.
במאתיים וחמישים השנים האחרונות העולם חווה ארבע מהפכות תעשייתיות ששינו אותו. מה היא השפעתן על החינוך, הלמידה וההערכה?
מפגש 2 | 10/01/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 10/01/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: תיאורית למידה חברתית.
תיאוריות הלמידה החברתית של ויגוצקי ובנדורה. מה הן וכיצד תפיסת העולם שלהן מתאימה למציאות של המהפכה הרביעית.
מפגש 3 | 24/01/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 24/01/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: מיומנויות חשיבה ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
מה הן מיומנויות חשיבה? מדוע הן חשובות? האם ניתן להעריך אותן?
מפגש 4 | 07/02/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 07/02/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: כיצד משכללים מיומנויות חשיבה?
דוגמאות הלכה למעשה לשכלול מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בסביבות למידה טכנולוגיות.
מפגש 5 | 21/02/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 21/02/2023 מסגרת ההוראה: א-סינרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: הערכה
כיצד מעריכים מיומנויות חשיבה? חשיבות ההערכה כמנוף לשיפור.
מפגש 6 | 07/03/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 07/03/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: עקרונות למידה בסביבת היגדים
הצגת גישה טכנולוגית המאפשרת שכלול מיומנויות חשיבה בעזרת מחשב.
מפגש 7 | 21/03/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 21/03/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: כיצד מעריכים הבנה?
כיצד קוראים מטלה המעריכה חשיבה? כיצד מסיקים ממנה מסקנות לגבי התלמיד והכיתה?
מפגש 8 | 04/04/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 04/04/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: הערכת היגדים בעזרת מחוון
שימוש במחוון ממוחשב להערכת מטלות של תלמידים.
מפגש 9 | 18/04/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 18/04/2023 מסגרת ההוראה: א-סינכורני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: הערכה מסכמת ומעצבת הלכה למעשה.
הערכה מסכמת, הערכה מעצבת. מה משותף בינן, מה שונה?
מפגש 10 | 02/05/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 02/05/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 19:00 - 21:15 סך שעות: 3 שם המרצה: עודד רייכספלד נושאים במפגש: מטלה מסכמת
הכנת מטלה מתוקשבת להערכת חשיבה בתחום התוכן של המורה.
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח