<< לכל הקורסים
אשכול גנים – שרין ויצמן
היברידי Hybrid (פא"פ, סינכרוני, א-סינכרוני) ראשון, שלישי, רביעי שרין ויצמן 11 מפגשים | 30 שעות 04/09/2022 קורסי אשכול-גן מטלה +80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה הוסף לסל
מפגש 1 | 04/09/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 04/09/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: הערכות לשנה"ל תשפ"ג
מפגש 2 | 02/11/2022 | 20:00 | >
תאריך מפגש: 02/11/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 20:00 - 21:30 סך שעות: 1.5 נושאים במפגש: הדרכה לקראת וועדות אפיון וזכאות
הדרכה ועדות רב מקצועיות
מפגש 3 | 08/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 08/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: שרין ויצמן נושאים במפגש: דגשים בעבודת הגננת
מפגש 4 | 29/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 29/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: התמודדות עם הילד המאתגר
מפגש 5 | 13/12/2022 | 20:00 | >
תאריך מפגש: 13/12/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 20:00 - 21:30 סך שעות: 1.5 נושאים במפגש: הדרכה לקראת וועדות אפיון וזכאות
הדרכה ועדות רב מקצועיות
מפגש 6 | 03/01/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 03/01/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: שרין ויצמן נושאים במפגש: למידה במרחבי החיים
מפגש 7 | 24/01/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 24/01/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: למידה במרחבי החיים - מרצה אורח
מפגש 8 | 01/03/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: כנס גננות מחוזי קדם יסודי
מפגש 9 | 01/09/2021 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/09/2021 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: שרין ויצמן נושאים במפגש: ביקור בגן מדגים
מפגש 10 | 23/05/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 23/05/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: שרין ויצמן נושאים במפגש: סיכום – פרזנטציה עשייה במרחבי למידה
מפגש 11 | 07/06/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 07/06/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מגש סיום שנה - פיקוח
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח