<< לכל הקורסים
ארון הספרים היהודי – הרב מנחם שחור
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) רביעי הרב מנחם שחור 10 מפגשים | 30 שעות 11/01/2023 מטלה +80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה

הקורס מיועד למורים בחמ"ד למקצועות הקודש

מפגש 1 | 11/01/2023 | 19:30 | >
תאריך מפגש: 11/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוןן סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנה זמן למידה: 19:30 - 22:00 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: מבוא ופתיחה לקורס.
היכרות עם כלי ארגון ציר הזמן והדגמה על תקופת בית שני.
מפגש 2 | 25/01/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 25/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: סרטון פתיחה – קיפול תקופות ההיסטוריה בדף אחד.
אמצעי מתודי לשימוש עם תלמידים.
מפגש 3 | 08/02/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 08/02/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה/למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: סקירת תקופת התנ"ך, זמני חיבורו ועריכתו. קרי וכתיב בתנ"ך.
שימוש בנקודות עוגן כבסיס.
דיון בפורום: חלוקת הפרקים והפרשיות
מפגש 4 | 22/02/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 22/02/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: תקופת בית שני: הכרת רצף ההשתלשלות ודמויות המפתח. תמונת רוחב ושיר ככלי למידה.
מפגש 5 | 15/03/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 15/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: דיון בפורום זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: ספרות וחיבורים בתקופת המשנה.
הבנת תרומת החיבורים לעולם התורה עד דורנו.
דיון בפורום: חידוש מול דבקות
מפגש 6 | 29/03/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 29/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: א. חיבורים בתקופת המשנה.
ב. התלמוד הירושלמי.
הקשר בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל.
תרגיל התנסות אינטרנטי: חיפוש מקורות מידע
מפגש 7 | 19/04/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 19/04/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: התלמוד הבבלי: התפתחות מרכז התורה בבבל.
תקופת הסבוראים ככלי לפילוח תקופת התלמוד
מפגש 8 | 03/05/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 03/05/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: עליית הגאונים : סיפור ארבעת השבויים כחיבור בין תקופת הגאונים לתקופת הראשונים.
תקופת הראשונים: כל חכם כממשיך מסורת קודמיו.
מפגש 9 | 17/11/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 17/11/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: מהאחרונים ועד ימינו:
חיבור לימינו – יחידת התנסות בכיתה: מעבר להווה – איך אני מתחבר לשרשרת הדורות?
מפגש 10 | 31/05/2023 | 19:30 | >
תאריך מפגש: 31/05/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:30 - 22:00 סך שעות: 3 שם המרצה: הרב מנחם שחור נושאים במפגש: אסיף וסיכום הכלים הנלמדים: יישום התכנים הנלמדים בכיתה בהוראה
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח