מתמטיקה- נושאים מתכנית הלימודים לכיתות ה-ו

לרישום 

קהל היעד:                  מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ה-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               9.10.2018
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה מתכנית הלימודים לכיתות ה-ו: שברים פשוטים – הכרה, משמעות, השוואה, פעולות החיבור והחיסור. שברים עשרוניים – הכרה, תפיסות מוטעות, משפחת המרובעים, מדידות שטח.
  2. להעמיק את הידע הפדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה מתכנית הלימודים לכיתות ה-ו: שברים פשוטים – הכרה, משמעות, השוואה, פעולות החיבור והחיסור. שברים עשרוניים – הכרה, תפיסות מוטעות, משפחת המרובעים, מדידות שטח.

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

שברים פשוטים
שברים עשרוניים
משפחת המרובעים
מדידת שטח

 

רכיבים יישומים

סדנאות, שילוב משחק בלמידה ובהערכה, שילוב כלים דיגיטליים, אוריגאומטריה

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              9.10.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          שברים פשוטים: הכרה, משמעות, פעולות החיבור והחיסור

מפגש שני

תאריך מפגש:              20.11.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          ממספרים טבעיים לעשרוניים

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              18.12.2018
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          שילוב המשחק בלמידה

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              22.1.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :     3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          מדידות שטח

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              10.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   מפגש סינכרוני
שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ
נושאים במפגש:          למידה והערכה

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              26.2.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 מירי גולן
נושאים במפגש:          משפחת המרובעים

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              26.3.2019
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                שרית זכריה
נושאים במפגש:          שילוב כלים דיגיטליים בשיעורי מתמטיקה

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              14.5.2019 (תאריך חלופי עקב הבחירות )
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
סך שעות :       4
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 שרית לוי
נושאים במפגש:          המשחק ככלי הערכה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

דרישות המטלה תמסר בהמשך.

לרישום