קהל היעד:                 רכזי מקצוע בבתי הספר היסודיים
היקף ומבנה הקורס:    30 ש'
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               ספטמבר
מרצה הקורס:               עירית גרשקוביץ + מגוון מרצים מתחום החינוך המתמטי
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

יש למה לצפות!

שאר הפרטים יפורסמו במהלך חודש אוגוסט

 

לרישום  - בהמשך