קהילה לומדת רכזי שפה חינוך מיוחד יסודי

כישורי שפה ותקשורת הם בסיס ויסוד לחשיבה, הבנה  ולמידה. במסגרת מפגשי קהילות לומדות שפה נזמן ידע תיאורטי - אקדמי ופדגוגי בתחומי השפה השונים ובהתאמה למורכבויות השונות . במפגשים אלו נגבש קהילת למידה שיתופית אשר תקדם את תחום הידע של שפה ותקשורת בצורה משמעותית מתיאוריה לעשייה מקצועית בתוך בתיה"ס, חדרי המורים וכיתות הלימוד.

המפגשים  יאפשרו לרכזות לפתח כישורי מנהיגות לשם הטמעת תהליכים משמעותיים בבית ספרכם. השנה נתן מענה לשלוש קהילות למידה על פי החתכים: יסודי, חט"ע ולקויות מורכבות  אשר תורכבנה מרכזות שפה בבתיה"ס לחינוך מיוחד ובמתי"אות וכן רכזים בבתי ספר לחינוך רגיל בהן כיתות קטנות הקולטות אוכלוסיות מורכבות.

קרא עוד...

קהילה לומדת לקויות מורכבות לרכזות שפה בבתי ספר בחינוך המיוחד

כישורי שפה ותקשורת הם בסיס ויסוד לחשיבה, הבנה  ולמידה. במסגרת מפגשי קהילות לומדות שפה נזמן ידע תיאורטי - אקדמי ופדגוגי בתחומי השפה השונים ובהתאמה למורכבויות השונות . במפגשים אלו נגבש קהילת למידה שיתופית אשר תקדם את תחום הידע של שפה ותקשורת בצורה משמעותית מתיאוריה לעשייה מקצועית בתוך בתיה"ס, חדרי המורים וכיתות הלימוד.

המפגשים  יאפשרו לרכזות לפתח כישורי מנהיגות לשם הטמעת תהליכים משמעותיים בבית ספרכם. השנה נתן מענה לשלוש קהילות למידה על פי החתכים: יסודי, חט"ע ולקויות מורכבות  אשר תורכבנה מרכזות שפה בבתיה"ס לחינוך מיוחד ובמתי"אות וכן רכזים בבתי ספר לחינוך רגיל בהן כיתות קטנות הקולטות אוכלוסיות מורכבות.

קרא עוד...

קהילה לומדת רכזי שפה חינוך מיוחד, חטיבה עליונה

כישורי שפה ותקשורת הם בסיס ויסוד לחשיבה, הבנה  ולמידה. במסגרת מפגשי קהילות לומדות שפה נזמן ידע תיאורטי - אקדמי ופדגוגי בתחומי השפה השונים ובהתאמה למורכבויות השונות . במפגשים אלו נגבש קהילת למידה שיתופית אשר תקדם את תחום הידע של שפה ותקשורת בצורה משמעותית מתיאוריה לעשייה מקצועית בתוך בתיה"ס, חדרי המורים וכיתות הלימוד.

המפגשים  יאפשרו לרכזות לפתח כישורי מנהיגות לשם הטמעת תהליכים משמעותיים בבית ספרכם. השנה נתן מענה לשלוש קהילות למידה על פי החתכים: יסודי, חט"ע ולקויות מורכבות  אשר תורכבנה מרכזות שפה בבתיה"ס לחינוך מיוחד ובמתי"אות וכן רכזים בבתי ספר לחינוך רגיל בהן כיתות קטנות הקולטות אוכלוסיות מורכבות.

קרא עוד...