קהילות רצפים להצלחה שומרון וצפון המחוז אביב-קיץ תשפ"א

             

המתמטיקה כולה, ובפרט הוראת המתמטיקה, בנויה נדבך על נדבך . לכן, מתוך ראייה רחבה של לימודי המתמטיקה בחטה"ב ובתיכון, כשטיוב הלמידה וההוראה  עומדים לנגד עיניו, יזם מחוז מרכז את הקמתן של קהילות רכזי מתמטיקה כמענה לפערים בתפיסת ההוראה בין שתי מערכות ארגוניות אלו . במסגרת הקהילות יוכלו הרכזים לקבל את הכלים המקצועיים, במישור הפדגוגי והארגוני, ולקיים שיח מעשיר ובונה בנושאים העומדים בליבת השינוי שאליו מכוון המחוז, קרי, יצירת רצף לימודי שש שנתי בלימודי המתמטיקה.

 

לרישום ותשלום לחץ כאן

 

 

 

 

קהל היעד:                  רכזי ומורי מתמטיקה
היקף ומבנה הקורס:
    30 ש'

מס' מפגשים:               7         

יום הקורס:                   ג'        

מועד פתיחה:               16/02/2021

מרצה הקורס:              מיכל אמיר

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • חשיפת המשתלמים לידע מתמטי יישומי ברמות גבוהות, תפישות פדגוגיות ולדרכי הוראה מטפחות ומעשירות, פיתוח שפה מחוזית משותפת ופיתוח חומרי הוראה מבוססי חשיבה מתמטית יישומית

 

ראשי פרקים עיקריים

 1. יצירת מודלים לחיזוק התלמידים שהתקשו בלמידה בתקופת הקורונה-מיכל אמיר
 2. חשיפה לחומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית-מיכל אמיר
 3. דרכי הוראה מעודדות חשיבה עצמאית-חובב בכר
 4. ניהול דיון רפלקטיבי-חובב בכר

רכיבים יישומים

 • המורים יפתחו מודלים לחיזוק התלמידים שהתקשו בלמידה בתקופת הקורונה
 • המורים יפתחו חומרי הוראה לחשיבה יישומית מרמה גבוהה המותאמים לתכנית הלימודים
 • המורים יבנו מערכי הוראה-למידה בהתאם

 פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:16/02/2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סדנא היברידית
 • זמן למידה  17:00- 19:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חובב בכר

נושאים במפגש:   העלאת אתגרים מהשטח ולמידת עמיתים. כלים לזיהוי פערים – מיפוי של יכולות, מיומנויות, ידע, דרכי חשיבה ומצב מוטיבציוני. חשיפה לחומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:02/03/2021
 • מסגרת ההוראה:  סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סדנא היברידית
 • זמן למידה  17:00-19:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: מיכל אמיר
 • נושאים במפגש: העלאת אתגרים מהשטח ולמידת עמיתים. דרכים להשלמת פערים בחשיבה על הרצף השש-שנתי תוך מיקוד על המעבר ט'-י'. חשיפה לחומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:27/04/2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש : סדנא היברידית
 • זמן למידה  17:00- 19:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חובב בכר
 • נושאים במפגש: גמישות והתאמה לקראת המעבר ט'-י'. חשיפה לחומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית

 

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:15/06/2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא היברידית
 • זמן למידה : 17:00- 19:30       
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: מיכל אמיר
 • נושאים במפגש: מפגש הכנה בקהילות – טריילר לסמינר – למידה רפלקטיבית על שנה"ל המסתיימת, איתור ואפיון פערים שנוצרו בתקופת הקורונה והאתגרים העומדים בפני מורי המתמטיקה לקראת שנה"ל הבאה. חשיפה לחומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:22/06/2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סמינר פנ"פ או היברידי בהתאם להוראות
 • זמן למידה: 8:00- 16:00
 • סך שעות : 8
 • שם המרצה: חובב בכר
 • נושאים במפגש: סמינר מחוזי – פסיכו-פדגוגיה של הוראת מתמטיקה, למידה מהשינויים של תקופת הקורונה - כיצד נשמר את הגמישות המערכתית והיצירתיות בחינוך המתמטי. שילוב חומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית בתכנית הלימודים

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:23/06/2021
 • מסגרת ההוראה: סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש: סמינר פנ"פ או היברידי בהתאם להוראות
 • זמן למידה : 8:00- 16:00
 • סך שעות : 8
 • שם המרצה: מיכל אמיר
 • נושאים במפגש: סמינר מחוזי – תכנון דרכי פעולה לחיזוק התלמידים שנפגעו מתקופת הקורונה ושילוב חומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית בתכנית הלימודים

 

 מפגש שביעי

 • תאריך מפגש: 29/06/2021
 • מסגרת ההוראה: א-סינכרוני
 • דרכי למידה במפגש:: דיון וכתיבה
 • זמן למידה:  17:00- 18:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: חובב בכר
 • נושאים במפגש: כתיבת תוצר משותף – חוברת הוראה לחיזוק התלמידים שנפגעו מתקופת הקורונה המשלבת חומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית בתכנית הלימודים

 

עבודת סיום קורס רצפים אביב תשפ"א
העבודה תכלול כתיבת חלק מהתוצר המחוזי המשותף + רפלקציה.
התוצר המחוזי המשותף יהיה "חוברת הוראה לחיזוק התלמידים שנפגעו מתקופת הקורונה המשלבת חומרי למידה מבוססי מתמטיקה יישומית בתכנית הלימודים".
החוברת תפורסם למורי המחוז בפורמט וירטואלי – על מנת להקל על העריכה יש לכתוב הכל בפונט Arial גודל גופן 12 ולהקליד את כל המשוואות המתמטיות. לא להדביק תצלומים.
מומלץ לכתוב את העבודה בצוותים – יש להגיש את העבודה באופן אישי בלבד.
יש להעלות את העבודה לאתר ההשתלמות עד תאריך 07/07/2021

ביבליוגרפיה מומלצת

אתר מפמ"ר מתמטיקה
פדגוגיה מוטת עתיד – משרד החינוך
תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית – מכון ברנקו וייס
נש“מה ונשימה: נראות, שייכות ומשמעות בימי קורונה – מכון ברנקו וייס
האתגר 5 – מט"ח
מודל מתמטיקה לחט"ב – משרד החינוך
קמפוס IL –קורסי מתמטיקה לתיכון
הטכניון- IMAT

פתח צ'ט
1
הי 👋
איך אפשר לעזור?
מה אפשר לעזור?
The Butterfly Button