קורס אשכול גנים – שירה הרשקו (30 שעות) – תשפ"א

רישום נסגר

 

קורס מבוסס מתווה: 3699

רציונל:                        

המרחב האשכולי מהווה קבוצת למידה ושייכות לגננות אשר לומדות יחד וחולקות ידע, לבטים וחשיבה משותפת לקידום ההוראה בגני הילדים.

 

 

קהל היעד:                   גננות אשכול

היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות למידה מרחוק

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   ראשון  

מועד פתיחה:               30.8.2020     

מרצה הקורס:              שירה הרשקו

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • לגבש ולחזק את תפיסת הזהות הקהילתית של הגננות באשכול, לגבש את קבוצת הגננות וליצור קבוצת שייכות, בהתאם לתפיסת הגן העתידי
 • לפתח מעגלי שיח והיוועצות ולקדם למידה עמיתים בצוותי בגנים במרחב האשכולי
 • לתת בידי הגננת כלים להוראה דיגיטלית

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. טכנופדגוגיה
 2. מודל היוועצות
 3. חוסן רגשי

רכיבים יישומים

 • דיון קבוצתי בסוגיות פדגוגיות בחדרי זום

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:30/8/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סנכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירה הרשקו
 • נושאים במפגש: הערכות לשנה"ל תשפ"א

מפגש שני

 • תאריך מפגש:6/9/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:15-18:45
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: דגשים לשנה"ל תשפ"א, חוסן רגשי

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:18/10/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ד"ר אלעד שגב
 • נושאים במפגש: יצירתיות בשילוב למידה היברידית

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:8/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ברכה פרנדר
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה- בניית תכנית עבודה שבועית -בלמידה מרחוק

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:22/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: ברכה פרנדר
 • נושאים במפגש: טכנופדגוגיה- הנגשת מידע להורים וילדים/  + משימה א/סינכרונית

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:29/11/20
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: אמה אמר+שירה הרשקו
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות וחוסן רגשי+משימה א- סינכרונית

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:3/1/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירה הרשקו
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - חוסן+משימה א/ סינכרונית

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:14/2/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירה הרשקו וחגית ביטון
 • נושאים במפגש: מודל היוועצות - אי של ודאות בתקופה של חוסר ודאות + משימה בחלוקה לחדרים

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:2/5/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: שירה הרשקו
 • נושאים במפגש: מפגש סיכום – הצגת תוצרים+משימה א/ סינכרונית

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:23/5/21
 • מסגרת ההוראה (א-סינכרוני, סינכרוני ) א-סינכרוני, סינכרוני
 • זמן למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש או טווח ימים): 16:15-18:45
 • סך שעות : 3
 • שם המרצה: פנינה מור יוסף
 • נושאים במפגש: מפגש פיקוח סוף שנה+משימה א/סכרונית

 

פירוט תהליכי הערכה:

 תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית/ המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה/ לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל/

יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  ע"פ התאריכים המצוינים לעיל

חלק 1- טכנופדגוגיה     אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 3/1/21

 1. לאילו כלים טכנולוגיים נחשפת במהלך שני מפגשי הטכנופדגוגיה?
 2. בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים, הצוות וההורים בלמידה מרחוק
 • מדוע בחרת דווקא בכלי זה
 • פרטי את השימוש בכלי כפי שיישמת בגן
 1. סיכום ותובנות/ התמקדי בהוראה בהיבט של ידע-מיומנויות- ערכים

 

חלק 2- מודל היוועצות/חוסן אחוז הציון: 40     מועד הגשה: 2/5/21

 1. לאילו כלים/מיומנויות נחשפת במהלך המפגשים על מודל ההיוועצות/חוסן?
 2.  בחרי כלי אחד מתוך הכלים שלמדת ותני דוגמה ליישומו בעבודתך החינוכית עם הילדים,  הצוות וההורים בלמידה מרחוק

א/ מדוע בחרת דווקא בכלי זה

ב/ פרטי את השימוש בכלי/מיומנות כפי שיישמת בגן

3.סיכום ותובנות/ כיצד יישום זה השפיע על עבודתך?

 

חלק 3- התבוננות רפלקטיבית על תהליך הלמידה      אחוז הציון: 20     מועד הגשה: 23/5/21

בחני את התהליך שעברת לאורך מפגשי האשכול תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 1. ציפיות עימם הגעתי למפגשים
 2. תיאור תהליך הלמידה ההיברידי (יתרונות, חסרונות, אתגרים)/
 3. ידע – מיומנויות וערכים שרכשתי במסגרת המפגשים
 4. תרומתם של מפגשי האשכול לפיתוח המקצועי שלי

 

ביבליוגרפיה:

 1. אלדרוקי פינוס/ ד, ג'ראד/ מ, תורג'מן/ מ, הגן העתידי – להיות אני, להשתייך ולשנות עולם (2019) עלון דע – גן עמ' 9-19
 2. בר–גאי, א/ שמר,א/ היוועצות בקבוצה משרד החינוך
 3. ברק, ח/ מודל להנחיית דיון רגשי בקבוצות לימוד שפ"ינט – אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי – משרד החינוך/
 4. גולדהירש, א', דשבסקי, ע' ועזריה, ש'  (2003(  התמודדות עם מצבי לחץ בעיתות חירום בגן הילדים - מדריך לפסיכולוגים וליועצים להטמעת הערכה לגננת ולצוות הגן, הוצ' משרד החינוך – אגף שירות פסיכולוגי יעוצי ואגף לחינוך קדם יסודי
 5. פרוטוקול היוועצות – ברנקו וייס
 6. שפ"יטון - חוסן אישי ומערכתי בימים של מתח מתמשך, הוצאת השירות הפסיכולוגי ייעוצי, חשוון תשס"ה, נובמבר 2004/
 7. צדוק,א,(2020) למידה מרחוק עבודה בימי קורונה – היום שאחרי

 

וובילוגרפיה:

המרחב הפדגוגי – משרד החינוך

תיק תוכניות הלימודים – משרד החינוך

פרקטיקות להוראה איכותית – משרד החינוך

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button