לרישום 

המורה הוא המומחה בתהליכי הלמידה, המכיר את תחומי הדעת, המודע לדרישות המערכת הוא המאפשר את יצירת החיבור בין צורכי התלמיד למיומנויות ואופני החשיבה שעליו לרכוש על מנת להפוך ללומד עצמאי תוך כדי התמקצעות בתהליך ההוראה.

יחד עם זאת, מורים מציינים לא פעם על כך שתהליכי הלמידה בהם הם משתתפים, אינם תורמים להם מספיק ידע מעשי בבואם להתמודד עם המורכבות הכרוכה במלאכתם היום יומית.

בקורס זו המורה המומחה, יכיר כלים ללמידה אפקטיבית תוך כדי התבססות על דוגמאות אותנטיות ככל שניתן: ניתוח שיעורים מצולמים, תצפיות הדדיות של מורים, התבוננות וניתוח של עבודות ותוצרי תלמיד. ביסוס השיח סביב עדויות כגון אלה יאפשר התייחסות עניינית ושיח קונקרטי על מעשה ההוראה ויאפשר למורה את הרחבת הפרקטיקות בהוראה.

 

 

 

קהל היעד:                   מורי שילוב ומחנכי חינוך מיוחד ממתי"א שומרון

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   רביעי   

מועד פתיחה:               08.10.18        

מרצה הקורס:              דבורה הבה ואורטל רייז

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 

 1. הרחבה והעשרת הידע הפסיכו-פדגוגי של המשתלמים אודות כלים יישומיים בהוראת החינוך המיוחד.
 2. יישום פרקטיקות בתחום שיח ופדגוגיה תוך פיתוח חשיבה מסדר גבוה של למידה והערכה.
 3. פיתוח למידה מערכתית בשיתוף מורים עמיתים הן בהשתלמות והן במסגרות החינוכיות.

 

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • דיאלוג בין מקצועי
 • סביבות למידה
 • מיפויים ותהליכי אבחון-התערבות

 

רכיבים יישומים

 • ניתוח מקרה- חסמי למידה
 • צפיית עמיתים ומתן משוב

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון
תאריך מפגש:              08.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          דיאלוג בין מקצועי- מודל אתנוגרפי

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              29.10.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          סביבות למידה

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              12.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          מיפויים ומבדקים לתכניות התערבות

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              26.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          הוראה חכמה וחסמי למידה

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              03.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכורני
שם המרצה:                דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          "חפש את המטמון" תכנית משיקים

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              17.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          ניתוח מקרה-חסמי למידה

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              07.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          פריצת מחסום הכתיבה (מתוך תכניה של יעל זהבי)

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              14.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          כלי למשוב מקדם למידה/ צפיית עמיתים

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              28.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל ריי

נושאים במפגש:          כלי למשוב מקדם למידה / צפיית עמיתים

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:              11.02.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 13:45-16:15
סך שעות :       3
דרכי למידה במפגש:   סדנא
שם המרצה:                 דבורה הבה ואורטל רייז
נושאים במפגש:          בימת הצלחות

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

 1. משוב על סביבת למידה +מאמר אחוז הציון: 25
 2. חוברת משיקים- רפלקציה אחוז הציון: 25
 3. ניתוח מקרה- חסמי למידה אחוז הציון: 25
 4. צפיית עמיתים של אחד מתכני הקורס תוך שימוש בכלי משוב אחוז הציון: 25

 

בבילוגרפיה:

 •  'משרד החינוך, התרבות והספורט' (2007). מדריך ליישום והטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד. נספח 2: ארגז הכלים המיוחד – עקרונות התמיכה בתהליכי הוראה- למידה- הערכה, התאמות לייחודיות התפקודית של תלמידים עם צרכים מיוחדים. ירושלים: המחבר, עמודים 1-95.
 • חוברת משיקים - אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת: משרד החינוך המינהל הפדגוגי שירות פסיכולוגי ייעוצי, אגף לקויות למידה והפרעות קשב,.
 • נתיבים להוראה משמעותית, משרד החינוך, תשע''ה
 • פסיפס: פסיכו פדגוגיה – מודעות וידיעה במלאכת החינוך וההוראה', ירושלים: הוועדה לחשיבה ולפיתוח ידע פסיכו פדגוגי, משרד החינוך.
 • בייקר, ס', גרסטן, ר' וגרהם, ס' (2003). הוראת הבעה בכתב לתלמידים לקויי למידה: יישומים מבוססי מחקר ודוגמאות (נ' מחול, מתרגמת). פרספקטיבה, 28, 57-33.
 • גוטרמן, ק', 'המח הלומד בכיתה', הד החינוך, פ"ד)21 )עמ' 20 - 22.
 • נתיבים להוראה משמעותית- קובץ אינטרנטי

 

 

אודות המרצה : דבורה היבה, אורטל רייז, מדריכות פדגוגיות, מתי''א שומרון

  לרישום 

The Butterfly Button