קהילה לומדת לרכזי שפה חינוך מיוחד, חטיבה עליונה

כישורי שפה ותקשורת הם בסיס ויסוד לחשיבה, הבנה  ולמידה. במסגרת מפגשי קהילות לומדות שפה נזמן ידע תיאורטי - אקדמי ופדגוגי בתחומי השפה השונים ובהתאמה למורכבויות השונות . במפגשים אלו נגבש קהילת למידה שיתופית אשר תקדם את תחום הידע של שפה ותקשורת בצורה משמעותית מתיאוריה לעשייה מקצועית בתוך בתיה"ס, חדרי המורים וכיתות הלימוד.

המפגשים  יאפשרו לרכזות לפתח כישורי מנהיגות לשם הטמעת תהליכים משמעותיים בבית ספרכם. השנה נתן מענה לשלוש קהילות למידה על פי החתכים: יסודי, חט"ע ולקויות מורכבות  אשר תורכבנה מרכזות שפה בבתיה"ס לחינוך מיוחד ובמתי"אות וכן רכזים בבתי ספר לחינוך רגיל בהן כיתות קטנות הקולטות אוכלוסיות מורכבות.

לרישום לחץ כאן  

קהל היעד:                   צוותים חינוכיים  במסגרות חנ"מ חט"ע - מחוז מרכז.

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   ימי רביעי (3 מפגשים ביום ראשון)      

מקום ההשתלמות:      במוסדות החינוך ברוטציה

מועד פתיחה:               22.09.19        

מרצה הקורס:              לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • פיתוח ידע תיאורטי ומעשי בתחומים של תכנון ההוראה והלמידה של מיומנויות בתחום השפה
 • לימוד עקרונות ללמידה מותאמת ודיפרנציאלית – הזדמנויות למידה, הנגשה, מעורבות הורים
 • העצמת רכזים מובילים של תחום השפה תוך גיבוש קהילת עמיתים לומדת ומשמעותית
 • הוראה מותאמת בקריאה (לבוגרים וללקויות המורכבות)לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

 

ראשי פרקים עיקריים:

צוותים חינוכיים-לאוכלוסייה בדרג יסודי וחט"ע: תכנון ההוראה,  קידום שטף הקריאה, הנגשה אוריינית, ביסוס ידע מורפולוגי, אותיות אהוי, קריאה בכתיב חסר ניקוד, הוראה מותאמת, מעורבות הורים, פיתוח והעצמה של תפקיד הרכז המוביל

צוותים חינוכיים-לאוכלוסיות מורכבות: הזדמנויות למידה בתהליכי הוראה של כישורי שפה, הוראה מותאמת, הוראת הקריאה, הנגשה לקידום שפה, מעורבות הורים, פיתוח והעצמה של תפקיד הרכז המוביל.

 

רכיבים יישומים

 • תכנון ההוראה בשפה לקידום שטף קריאה תוך יישום מודל התערבות רב ממדי ועקרונות להנגשה אוריינית.
 • תכנון יחידת המקדמת הוראה מותאמת בקריאה (הערכת תפקוד התלמיד בקריאה, תכנון ההוראה ותיעוד תהליכי העבודה).

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

 • תאריך המפגש ומקום:             22/9/19     יום ראשון    פסגה ראש העין
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: דר' לימור קולן  
 • נושאים במפגש:
 • פרסונליזציה בהוראה ובלמידה – עקרונות דידקטיים ופסיכו-פדגוגיים

 

מפגש שני

 • תאריך המפגש ומקום:             30/10/19    פסגה כ"ס
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:30
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: חגית אהרוני
 • נושאים במפגש: תכנון ההוראה בעברית בחט"ע

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש :             3/11/19      יום ראשון     פסגה ראש העין
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: דר לימור קולן
 • נושאים במפגש: קידום שטף קריאה – מודל התערבות רב ממדי

 

 מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             20/11/19     פסגה כ"ס
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: חגית אהרוני
 • נושאים במפגש: קידום כתיבה בזיקה לטקסט

 

 מפגש חמישי

 •  תאריך המפגש ומקום:             1/12/19 יום ראשון  בי"ס ארזים ראשל"צ
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה
 • שם המרצה: דר' לימור קולן
 • נושאים במפגש: הרחבת אוצר מילים – פרקטיקות להתערבות

 

מפגש שישי

 • תאריך המפגש ומקום:             18/12/19  מתי"א ראשל"צ
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: אסנת יעקובוב
 • נושאים במפגש: תפקיד רכזת שפה מנגנוני השפעה

 

 מפגש שביעי

 • תאריך המפגש ומקום:             15/1/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 17:30-19:00
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: סכרוני
 • שם המרצה: דר' שני קחטה
 • נושאים במפגש: הוראה מותאמת בקריאה לבוגרים-קידום ידע מורפולוגי

 

 מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             5/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 17:30-19:00
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: סכרוני
 • שם המרצה: דר' שני קחטא
 • נושאים במפגש: הוראה מותאמת בקריאה לבוגרים-הוראת אותיות אהוי

 

 מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:             26/2/20
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 17:30-19:00
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: סכרוני
 • שם המרצה: דר' שני קחטה
 • נושאים במפגש: הוראה מותאמת בקריאה לבוגרים- קריאה בכתיב חסר ניקוד

  

מפגש עשירי

 • תאריך המפגש ומקום:             4/3/20  בי"ס צורים הוד השרון
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
 • סך שעות : 3 שש
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה וסדנא
 • שם המרצה: אילנה קלר
 • נושאים במפגש: הוראה מותאמת

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

רכיבי הערכה בקורס:

הצגת יחידת הוראה (מינימום 4 שיעורים) אשר משקפת את תהליך העבודה של הרכזת מול קבוצת עמיתים או איש צוות:

 1. תהליכי הטמעה כרכז (היבט ארגוני) (אחוז הציון  40%)
 2. תהליכי הטמעת יחידת הוראה המקדמת מיומנויות קריאה והבנת הנקרא. (אחוז הציון 40%)
 3. תובנות הטמעה של תהליכי ההובלה וההוראה.      (אחוז הציון: 20%)

בבילוגרפיה:

 בראון, ע. (2011) מודל התפתחות קריאה בעברית. ד"ש – דיבור ושמיעה, 30, 1-24.

Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language  learners.Journal  of  Child  Psychology  and  Psychiatry51(5),  612-620.

Perfetti, C. (2010). Decoding, Vocabulary and Comprehension, in Bringing reading research to life, McKeown, M., & Kucan, L., (Eds.). The Guilford Press, New-York, NY.

אודות המרצים:

 1. ד"ר לימור קולן מנחה אסטרטגיות לקידום מיומנויות הבנה וחשיבה
 2. ולריה זיגנשין גמליאלי, קלינאית תקשורת
 3. דר' שני קחטה, הוראת קריאה לתלמידים בוגרים
 4. יפית כהן בוננה, מדריכה ארצית מוגבלות שכלית

לרישום לחץ כאן  

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button