קהילה לומדת לקויות מורכבות לרכזות שפה בבתי ספר בחינוך המיוחד

כישורי שפה ותקשורת הם בסיס ויסוד לחשיבה, הבנה  ולמידה. במסגרת מפגשי קהילות לומדות שפה נזמן ידע תיאורטי - אקדמי ופדגוגי בתחומי השפה השונים ובהתאמה למורכבויות השונות . במפגשים אלו נגבש קהילת למידה שיתופית אשר תקדם את תחום הידע של שפה ותקשורת בצורה משמעותית מתיאוריה לעשייה מקצועית בתוך בתיה"ס, חדרי המורים וכיתות הלימוד.

המפגשים  יאפשרו לרכזות לפתח כישורי מנהיגות לשם הטמעת תהליכים משמעותיים בבית ספרכם. השנה נתן מענה לשלוש קהילות למידה על פי החתכים: יסודי, חט"ע ולקויות מורכבות  אשר תורכבנה מרכזות שפה בבתיה"ס לחינוך מיוחד ובמתי"אות וכן רכזים בבתי ספר לחינוך רגיל בהן כיתות קטנות הקולטות אוכלוסיות מורכבות.

לרישום לחץ כאן  

קהל היעד:                   צוותים חינוכיים  במסגרות חנ"מ- מחוז מרכז.

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   יום רביעי  

מקום ההשתלמות:      במוסדות החינוך ברוטציה 

מועד פתיחה:               22.09.19        

מרצה הקורס:              מספר מרצים, פירוט במידע אודות המפגשים.

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • פיתוח ידע תיאורטי ומעשי בתחומים של תכנון ההוראה והלמידה של מיומנויות בתחום השפה
  • לימוד עקרונות ללמידה מותאמת ודיפרנציאלית – הזדמנויות למידה, הנגשה, מעורבות הורים
  • העצמת רכזים מובילים של תחום השפה תוך גיבוש קהילת עמיתים לומדת ומשמעותית
  • הוראה  מותאמת בקריאה (לבוגרים וללקויות המורכבות)

 

ראשי פרקים עיקריים: 

צוותים חינוכיים-לאוכלוסייה בדרג יסודי וחט"ע: תכנון ההוראה,  קידום שטף הקריאה, הנגשה אוריינית, ביסוס ידע מורפולוגי, אותיות אהוי, קריאה בכתיב חסר ניקוד, הוראה מותאמת, מעורבות הורים, פיתוח והעצמה של תפקיד הרכז המוביל.

צוותים חינוכיים-לאוכלוסיות מורכבות: הזדמנויות למידה בתהליכי הוראה של כישורי שפה, הוראה מותאמת, הוראת הקריאה, הנגשה לקידום שפה, מעורבות הורים, פיתוח והעצמה של תפקיד הרכז המוביל.

 רכיבים יישומים

  • יסודי וחט"ע תכנון שיעור בשפה לקידום שטף קריאה  תוך יישום מודל התערבות רב ממדי
  • לקויות מורכבות: תכנון שיעור בשפה תוך ייצוג אמצעי הוראה מותאמי תפקוד.
  • תכנון יחידת המקדמת הוראה מותאמת בקריאה (הערכת תפקוד התלמיד בקריאה, תכנון ההוראה ותיעוד תהליכי העבודה).
  • הצגת תוצר הוראה בשפה של עמית או קבוצת עמיתים שנבנה בתהליך ההדרכה.

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

  • תאריך המפגש ומקום:             23/10/19     מרכז פסג"ה ראשון לציון
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15  
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
  • שם המרצה:                 אסנת יעקובוב  
  • נושאים במפגש:          מזמנים למידה בתחום השפה

 

מפגש שני

  • תאריך מפגש :             13/11/19
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   תיעוד עשייה במרחב החינוכי
  • שם המרצה:                 אסנת יעקובוב
  • נושאים במפגש:          הזדמנויות למידה מקדמות שפה

 

מפגש שלישי

  • תאריך המפגש ומקום:             27/11/19    כ"ס
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:30  
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
  • שם המרצה:                 אילנה קלר
  • נושאים במפגש:           הוראה מותאמת בלקויות המורכבות

 

מפגש רביעי

  • תאריך המפגש ומקום:             18/12/19    מרכז פסג"ה ראשון לציון
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
  • שם המרצה:                 אסנת יעקובוב
  • נושאים במפגש: תפקיד רכזת שפה מנגנוני השפעה

 

מפגש חמישי

  • תאריך המפגש ומקום:             8/1/20   ראש העין
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15  
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
  • שם המרצה:                 יפית כהן בוננה
  • נושאים במפגש:          הוראת קריאה בלקויות המורכבות

 

מפגש שישי

  • תאריך מפגש:              22/1/20
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש) 
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   למידה מרחוק
  • שם המרצה:                 יפית כהן בוננה
  • נושאים במפגש:          הוראת קריאה בלקויות המורכבות

 

מפגש שביעי

  • תאריך המפגש ומקום:             29/1/20        ראש העין
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:15  
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
  • שם המרצה:                 יפית כהן בוננה
  • נושאים במפגש:          הוראת קריאה בלקויות המורכבות

 

מפגש שמיני

  • תאריך מפגש:              19/2/20    במרכז פסג"ה ראשון לציון
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:30   
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
  • שם המרצה:                 יפית אבני
  • נושאים במפגש:     הנגשה לקידום שפה (יש להביא למפגש אייפדים ומחשבים)

 

מפגש תשיעי

  • תאריך המפגש ומקום:             18/3/20
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   למידה מרחוק
  • שם המרצה:                 אסנת יעקובוב
  • נושאים במפגש:          הצגת תוצר הוראה בשפה של עמית או קבוצת עמיתים שנבנה בתהליך ההדרכה.

 

מפגש עשירי

  • תאריך מפגש:              25/3/20
  • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 15:00-17:30
  • סך שעות :       3 שש
  • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנה
  • שם המרצה:                 ולריה זיגנשין גמליאלי  ואסנת יעקובוב
  • נושאים במפגש:          מעורבות הורים אמצעי לקידום שפה

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

  1. תכנון ההוראה בשפה לקידום שטף קריאה תוך יישום מודל התערבות רב ממדי ועקרונות להנגשה אוריינית.      אחוז הציון: 30%
  2. תכנון יחידת המקדמת הוראה מותאמת בקריאה (הערכת תפקוד התלמיד בקריאה, תכנון ההוראה ותיעוד תהליכי העבודה). אחוז הציון: 30%
  3. תפקיד הרכזת: אחוז הציון: 20%      22/4/20
  4. כתיבת רפלקציה אישית    אחוז הציון: 20% 

 

בבילוגרפיה:

 בראון, ע. (2011) מודל התפתחות קריאה בעברית. ד"ש – דיבור ושמיעה, 30, 1-24.

Lervåg, A., & Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language  learners.Journal  of  Child  Psychology  and  Psychiatry51(5),  612-620.

Perfetti, C. (2010). Decoding, Vocabulary and Comprehension, in Bringing reading research to life, McKeown, M., & Kucan, L., (Eds.). The Guilford Press, New-York, NY.

אודות המרצות:

  1. ד"ר לימור קולן מנחה אסטרטגיות לקידום מיומנויות הבנה וחשיבה
  2. ולריה זיגנשין גמליאלי, קלינאית תקשורת
  3. דר' שני קחטה, הוראת קריאה לתלמידים בוגרים
  4. יפית כהן בוננה, מדריכה ארצית מוגבלות שכלית

 

לרישום לחץ כאן  

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button