צוות הפסג"ה

חני יוסף
מנהלת מרכז פסג"ה

pisga@ariel.muni.il

רוית מוטולה
סגנית מנהלת רכזת הערכה ומדידה

ravitmotola@gmail.com

 

שולה מלינקר
מזכירה

pisga@ariel.muni.il

דלית סהרון
רכזת תקשוב

Dsaharon@ariel.muni.il

יעל שגב
מדריכה לשפה

yael100segev@gmail.com

עירית גרשקוביץ
מדריכה למתמטיקה

irit1010@gmail.com

דפנה רייך
אוריינות חזותית

reichdafna@gmail.com

 

טלי שכטר
רכזת הדרכה

talysh@ariel.muni.il

מפקחים מטמיעים

 • הגב' חנה חרוסט - מפקחת על הפיתוח המקצועי מחוז מרכז
 • ארלה אדלר- מפקח כולל ממ"ד
 • הרב יצחק אלחדד - מפקח כולל ממ"ד
 • הגב' זהורית שטאל - מפקחת על החינוך הקדם יסודי ממ"ד
 • הגב' מיכל בוטבול - מפקחת על החינוך הקדם יסודי ממ"ד
 • הגב' רחלי לרר- מפקחת על החינוך הקדם יסודי מ"מ
 • הגב' סיגל שאקי - מפקחת על החינוך המיוחד
 • הגב' חני אליהו - מפקחת כוללת
 • הגב' חנה חרוסט- מפקחת כוללת
 • הגב' גלית ביניימין - מפקחת על הייעוץ
 • הגב' צלילה גולן - מפקחת על החינוך היסודי מ"מ באורנית