נושאים מתה"ל למורי כיתות א-ג (בדגש על אסטרטגיות למידה)

קורס מבוסס מתווה: 3872

הרישום נסגר

קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ג
היקף ומבנה הקורס:     30 ש'
מס' מפגשים:               8
יום הקורס:                   יום שלישי
מועד פתיחה:               אוקטובר
מרצה הקורס:              עירית גרשקוביץ + מרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות א-ג: מספרים טבעיים, פעולות במספרים טבעיים, קשרים בין פעולות וחוקי הפעולה, מצולעים: מרובעים משולשים.
 2. להעמיק את הידע הפדגוגי בנושאים: אסטרטגיות למידה, למידה דיפרנציאלית, טיפול בשגיאות, תיווך, שאילת שאלות, שילוב משחקים וכלים דיגיטליים, לימוד גאומטריה באמצעות קיפולי נייר.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. 4 פעולות חשבון
 2. מצולעים
 3. תכונות מרובעים ומשולשים
 4. שאלות מסדר גבוה, קידום שיח מתמטי.

 

רכיבים יישומים

 • סדנאות והרצאות
 • שיח פדגוגי
 • טיפול בשגיאות
 • שילוב משחקים בלמידה

 

פירוט המפגשים

מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             29.10.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה + סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: המספרים הטבעיים ומבנה עשרוני – הוראה דיפרנציאלית.

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:             03.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה + סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: פעולות החיבור והחיסור –שגיאות אופייניות ומיסקונספציות של תלמידים

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:             10.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15   
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: שרית לוי
 • נושאים במפגש: פעולות הכפל והחילוק – שילוב משחק בלמידה (בסדנה נתנסה גם בבניית משחק)

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:             31.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15  
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: מירי גולן
 • נושאים במפגש: חקר תכונות מצולעים- מרובעים ומשולשים באמצעות קיפולי נייר

 

 מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:             19.01.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:00
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: למידה מרחוק – כינוס מחוזי מקוון
 • שם המרצה: ד"ר חיית שחם
 • נושאים במפגש: חלופות בהערכה בתחום המתמטיקה

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:             04.02.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: שילוב כלים דיגיטליים בהוראה - ארבע פעולות חשבון

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:             18.02.2020
 • שעות למידה (שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 19:15
 • סך שעות : 4
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: עירית גרשקוביץ
 • נושאים במפגש: שאלות מילוליות – אסטרטגיות למידה ודרכי תיווך בהוראה

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:             17.03.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00 – 18:30
 • סך שעות : 3
 • דרכי למידה במפגש: סדנה
 • שם המרצה: רועי ולודבסקי
 • נושאים במפגש: מפגש סיכום חווייתי – שילוב החינוך הגופני בשיעורי המתמטיקה - 4 פעולות חשבון.

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

מידע אודות המטלה יפורסם בהמשך.

The Butterfly Button