מרכז הערכה

מרכז הערכה במרכז פס"גה אריאל אחראי על תהליכי הערכה לפיתוח המקצועי.

קהל היעד: צוות הפסג"ה, מורי המורים

דרכי עבודה: מפגשים, תכנון, פרסום והערכה של שאלונים

 

The Butterfly Button