מידע אודות הקורסים

מידע נוסף

הענן החינוכי

כניסה לאתרי Moodle של משרד החינוך

פורטל עובדי הוראה

למענכם, הוקם פורטל מידע ובו תוכלו למצוא את המידע האישי שלכם וגם אישורי השתלמות

מידע למשתלם באריאל

בדף מידע זה מרוכזים ההנחיות להשתתפות בהשתלמויות ונהלים בדבר הזכות לצבירת שעות לימוד

The Butterfly Button