הרישום נסגר

קהל היעד:
היקף ומבנה הקורס:
מס' מפגשים:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
מרצה הקורס: 

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי  

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי) 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

פירוט המפגשים: 

 מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 

מפגש שני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה/ סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 

נושאים במפגש:  

 

 

מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: למידה מרחוק 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה/ סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה/ סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

  

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה/ סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

פירוט תהליכי הערכה: 

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.  יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

פירוט תהליכי הערכה יפורסמו בהמשך. 

 

בבילוגרפיה: 

יפורסם בהמשך

 

     

 

פתח צ'ט
1
Scan the code
הי 👋
איך אפשר לעזור?
The Butterfly Button