ללמוד לחיות יחד, גבעתיים, 2018

ללמוד לחיות יחד, גבעתיים, 2018

 

 

רציונל:  

 

 

 

רישום נסגר 

 • קהל היעד:
 • היקף ומבנה הקורס: 
 • מס' מפגשים: 
 • יום הקורס:  
 • מועד פתיחה: 
 • מרצה הקורס: 

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.   

ראשי פרקים עיקריים:  

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

רכיבים יישומים 

 

 

הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי: 

בקורס ישולבו מרכיבי הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי. הגמישות הפדגוגית מאפשרת "שבירת" המבנה המסורתי של למידה במליאת עובדי הוראה ומרצה. מידע למרצה הפיתוח המקצועי יתבסס על הבניית קהילת למידה. בקהילה יציגו הלומדים את ידיעותיהם ומיומנויותיהם, יפתחו יוזמות ויצירתיות. מטרת "שבירת המבנה" היא לעודד שיח פדגוגי בין עובדי ההוראה במגוון צוותים וקהילות.  

 

פירוט המפגשים: 

 

מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות :  
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש:  

  

מפגש שני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה:  
 • נושאים במפגש: עקרונות לעיצוב אקלים רגשי פרו-חברתי בגן. 

 

 מפגש שלישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש רביעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: מפגש וירטואלי 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש חמישי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש שישי 

 • תאריך מפגש:    
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שביעי 

 • תאריך מפגש:
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש שמיני 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: משימת שטח 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

 

 מפגש תשיעי 

 • תאריך מפגש:  
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: הרצאה 
 • שם המרצה:אוסנת ברזילי 
 • נושאים במפגש:  

 

מפגש עשירי 

 • תאריך מפגש: 25.5.20 
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):     
 • סך שעות : 
 • דרכי למידה במפגש: סדנא 
 • שם המרצה: 
 • נושאים במפגש:  

  

פירוט תהליכי הערכה: 

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.  יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס. 

 

מחוון

 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  
 •      אחוז הציון:      מועד הגשה:  

 

ביבליוגרפיה: 

 1.  רוזנטל, גת, צור (2009). לא נולדים אלימים  , הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 2.  
 3.  

  

אודות המרצה: 

 

The Butterfly Button