מורי ורכזי עברית יקרים!

הנכם מוזמנים למגוון כנסים וסדנאות בנושאי שפה כחלק ממערך הפיתוח המקצועי בנושא.

להלן הפריסה השנתית של הסדנאות והכנסים.

בואו בשמחה!

מתחילים מא' ב'

סדנאות למורים ורכזים בכיתות א' ב'

פרסום להורדה מידע אודות כנסים - א ב שפה

הנכם מוזמנים לכנס בנושא:

"אסטרטגיות לפיתוח שטף קריאה"

היכולת לקרוא בשטף, כלומר: בקצב, בדיוק ובאינטונציה המתאימה, היא יכולת חשובה עבור כל התלמידים. תלמידים הקוראים באופן איטי ובלתי רציף לעיתים תכופות יתקשו להבין את מה שקראו. אסטרטגיות ותוכניות התערבות לפיתוח השטף נמצאו כיעילות בקרב תלמידים אלו.

בכנס יוסבר  מהו "שטף קריאה", ויודגמו שיטות להשגת "שטף קריאה" בקרב כלל התלמידים ובקרב תלמידים מתקשים.

הכנס יתקיים במרכז פסג"ה אריאל בתאריך 25.11.2019

בשעות 13:30-16:45 (4 שעות אקדמיות)

לרישום נא לחצו כאן

wheel_183354

סיפורה של קריאה

סדנאות למורי ג'-ו' בנושא פיתוח שטף קריאה

פרסום להורדה - מידע אודות כנסים - ג ו שפה

הנכם מוזמנים לכנס בנושא:

"אסטרטגיות לפיתוח שטף קריאה"

היכולת לקרוא בשטף, כלומר: בקצב, בדיוק ובאינטונציה המתאימה, היא יכולת חשובה עבור כל התלמידים. תלמידים הקוראים באופן איטי ובלתי רציף לעיתים תכופות יתקשו להבין את מה שקראו. אסטרטגיות ותוכניות התערבות לפיתוח השטף נמצאו כיעילות בקרב תלמידים אלו.

בכנס יוסבר  מהו "שטף קריאה", ויודגמו שיטות להשגת "שטף קריאה" בקרב כלל התלמידים ובקרב תלמידים מתקשים.

הכנס יתקיים במרכז פסג"ה אריאל בתאריך

בשעות 13:30-16:45 (4 שעות אקדמיות)

לרישום נא לחצו כאן

הנכם מוזמנים לכנס בנושא:

העשרת אוצר מילים  ככלי לקידום שטף הקריאה/ד"ר יעל שגב

במהלך השנים ישנה התפתחות לקסיקאלית הן כמותית והן איכותית של אוצר מילים בקרב ילדים. כל מילה שנלמדת הופכת לחלק ממערכת קשרים מסועפת ומהווה בסיס ללמידת מילים נוספות. מחקרים  מראים על פערים עצומים בידע של מילים  ובאיכותן בקרב תלמידים מאוכלוסיות שונות. כמו כן, ישנם מחקרים המוכיחים כי בגיל ביה"ס מתפתח אוצר המילים בייחוד מתוך ההקשר הכתוב וחשיפה המזמנת חזרתיות עם המילים.

בסדנה יודגמו שיטות להעשרת אוצר מילים בקרב כלל התלמידים תוך התייחסות לשונות בכיתה

הכנס יתקיים במרכז פסג"ה אריאל בתאריך   21.1.2020

בשעות 13:30-16:45 (4 שעות אקדמיות)

לרישום נא לחצו כאן

הנכם מוזמנים לכנס בנושא:

"גבירה ולא משרתת" -עקרונות להוראת הטקסט הספרותי         

ד"ר סיגל חסון וד"ר יעל שגב

לספרות כאומנות, יש השפעה על עולם הנפש של התלמידים ועל עיצוב עמדותיהם כלפי עצמם וכלפי העולם. הספרות נתפסת כמבטאת את ריבוי הפנים של נפש האדם, והמורה כמנחה יכול להתוות במהלך השיעור את העיקרון המנחה את התייחסות התלמידים לעצמם ולזולתם.

בסדנה ילמדו העקרונות להוראה מיטבית של הטקסט הספרותי. כזו המתייחסת לספרות כאלה "גבירה" ולא כאל  "משרתת" התומכת בתהליכים של הבנת הנקרא.

הכנס יתקיים במרכז פסג"ה אריאל בתאריך 24.3.20

בשעות 13:30-16:45 (4 שעות אקדמיות)

לרישום נא לחצו כאן

The Butterfly Button