הוראת ספרות בבית הספר היסודי קורס מבוסס מתווה: 3941

 

הוראת הספרות מחייבת רגישות רבה מצד המורים. עליה לאפשר לתלמידים מפגש אישי אותנטי עם השיר או הסיפור, ויחד עם זאת להציע תיווך שיאפשר הבנה של הטקסט הספרותי אך יותיר מקום לפרשנות ולעיבוד אישי.

דרך הוראה מתאימה תעורר את התלמידים להפיק הנאה וחוויה אסתטית-רגשית מהיצירות, ובד-בבד תוביל אותם – באמצעות שיח כיתתי, באמצעות התבוננות בשפה ובסגנון ובאמצעות פיתוח של הבנת הכתוב בממדים שונים – לבחינה של השתמעויות אישיות וחברתיות מן היצירה. השתמעויות אלה עשויות להשתנות מקורא לקורא ואף מקריאה לקריאה.

במהלך הקורס יוכלו המורים להרחיב את הידע הדיסיפלינארי בהוראת ספרות בבית הספר היסודי.

הרישום נסגר

קהל היעד:                   מורות א-ו
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות.
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   ה
מועד פתיחה:               28.11.2019
דרישות הפיתוח המקצועי: השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות: הגשת עבודה
המרצה / מרצים בקורס:   סיגל חסון

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. העמקת הידע הדיסיפלינארי בתחום הדעת
 2. הכרות עם מתודות בתחום הוראת הספרות, התאומות את שכבת הגיל
 3. גיבוש תפיסת עולם לגבי תפקיד המורה בהוראת הספרות, בבית הספר היסודי.

 

ראשי פרקים עיקריים:

 • ספרות לשם מה?
 • הכרת דרכי הוראה ומתודות להוראת ספרות בבית הספר היסודי
 • הייחודיות המתקיימת בהוראת ספרות בבית הספר היסודי ומה מקומו של המורה בתהליך?

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון 

 • תאריך מפגש:             28.11.2019
 • שעות למידה: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.  
 • סך שעות לצבירה: 1
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: הספרות ואני – הכרות ותיאום ציפיות

מפגש שני

 • תאריך מפגש:            5.12.2019
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א—סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: קוראים. ספרות.

 

מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:        19.12.2019
 • שעות למידה:  
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: תהליכים דידקטיים בהוראת ספרות: מה בין הישג 4 להישג 6

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:          9.1.2019
 • שעות למידה: 3  
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: הוראת ספרות כתחום דעת: התמקדות בנרטיב

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:            16.1.2020
 • שעות למידה: 3  
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: מאפייני השיר הלירי

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:            30.1.2020
 • שעות למידה: 3
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש:  ייחודו של יוצר – מרים ילן שטקליס

 

מפגש שביעי

 • תאריך המפגש: יום שני  17.2.2020
 • שעות המפגש: 20:00-21:30
 • שעות למידה: 2  
 • סך שעות לצבירה: 32
 • דרכי למידה במפגש: מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: עידוד קריאה- בין ספרות פופולרית לקנונית

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:  27.2.2019
 • שעות למידה:  
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: על הוראת ספרות באמצעות ספרי הלימוד

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:          12.3.2020
 • סך שעות לצבירה: 3
 • דרכי למידה במפגש: מפגש א- סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: על הוראת ספרות באמצעות ספרי הלימוד

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:      17.3.2020
 • שעות לצבירה: 20:00-21:30
 • דרכי למידה במפגש: מפגש סינכרוני
 • שם המרצה: חסון סיגל
 • נושאים במפגש: זיכרון ושכול בספרות ילדים – אתגרים ודרכים להתמודדות

 

פירוט תהליכי הערכה:

התייחסות רפלקטיבית ללמידה במהלך ההשתלמות ודוגמה ליישום בכיתה.

בבילוגרפיה:

 1. אבן י'. (תשמ"ב). מילון מונחי הסיפורת. אקדמון, ירושלים.
 2. אופק, א' (1988). ספרות הילדים העברית 1900–1948, כרך ב', תל אביב: דביר, עמ' 621–623.
 3. אלמוג, ג' (1980). גישות, עמדות ומבנה בשיר הישן ובשיר החדש לילדים. מעגלי קריאה, 7, עמ' 113-110.
 4. ברגסון, ג' (2002). ספרי קריאה לילדים, ירושלים: קרן ספריות לילדי ישראל.
 5. ברוך, מ' (1982). על יצירות אטיולוגיות לילדים. הד הגן, 46, עמ' 142-138.
 6. ברוך, מ' וגבריאלי, י' (1989). הורים מספרים לילדיהם, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, עמ' 65-61, עמ' -85.
 7. ברוך, מ' (1985). סוגיות וסוגים בשירת ילדים, תל-אביב: משרד הביטחון, עמ' 14-9.
 8. גוטמן, נ' (1959). איך עבדתי עם ביאליק על הציורים לספריו. מאזנים, ט (לב), , עמ' 150-147.
 9. הראל, ש' (1982). על כמה משיטות ההכוון הדידאקטי בשירי הילדים. ספרות ילדים ונוער, ח (ג), , עמ' 19-9.
 10. ויליאן, י' (1993). מוטיבים מרכזיים בסיפור הילדים בעולם החרדי. מעגלי קריאה, 22, עמ' 69-43.
 11.  כהן, א' (1990). סיפור הנפש: ביבליותרפיה הלכה למעשה, (כרך א-ב). קרית ביאליק: אח, עמ' 301-289.
 12. כהן, א' (1988). להיות שמש, להיות אור, חיפה: אח.
 13. לוי, א' (1996). הערכת הישגים בעידן הפוסט-מודרני. הד החינוך, 71 (4), , עמ' 13-10.
 14. לוי, א' (1996). הערכת הישגים בעידן הפוסט-מודרני. הד החינוך, 71 (4), , עמ' 13-10.
 15. לוי, א' (1996). הערכת הישגים בעידן הפוסט-מודרני. הד החינוך, 71 (4), , עמ' 13-10.
 16. משיח, ס' (1987). הז'אנר האלגורי וספרות לילדים. ספרות ילדים ונוער, יג (ג), , עמ' 27-22.
 17.  נוב, י' (1984). יסודות מוזיקליים כמפתח למשמעות ותוכן בשירה לילדים מ' ברוך ומ' פרוכטמן (עורכות), מחקרים בספרות ילדים , עמ' 101-77. תל-אביב: אוצר המורה.
 18. רגב, מ' (1980). ספרות ילדים עברית "מגוייסת". מעגלי קריאה, 7, עמ' 107-97.
 19. רות, מ' (1984). השפעתם של משלי השועלים ומעשיות על בעלי חיים על ספרות ילדים בגיל הרך מ' ברוך ומ' פרוכטמן (עורכות), מחקרים בספרות ילדים , עמ' 76-58. תל-אביב: אוצר המורה.
 20. רות, מ' (1989). דרקונים רגישים וזקוקים לתשומת לב. ספרות ילדים ונוער, טו, עמ' 87-85.
 21. שיפרין, ז' (1995). שיקולים פסיכולוגיים חינוכיים בהתאמת יצירות ספרות לילדים, תל-אביב: מכון מופ"ת.
 22. שלונסקי, א' (1960). ילקוט אשל, מרחביה: ספריית פועלים, עמ' 159-158.
 23. שנהר-אלרעי, ע' (1977). המעשיות העממיות מעוררות האימה. אגרת לחינוך, 51-52, עמ' 84-75.
 24. שנהר, ע' (1982). מסיפור עממי לסיפור ילדים, חיפה: גסטליט.
 25. תור-גונן, ר' (1997). ספר ילדים מאויר איננו טקסט מלווה בתמונות. ספרות ילדים ונוער, כג (ד), , עמ' 10-1.
 26. תור-גונן, ר' (1997). ספר ילדים מאויר איננו טקסט מלווה בתמונות. ספרות ילדים ונוער, כד (א), , עמ' 44-34.

אתרים

 1. http://kriat.org/
 2. אתר דף דף
 3. אתר כנפיים

 

The Butterfly Button