הבנת הנקרא - קורס מקוון, כיתות ב-ח

קורס מבוסס מתווה: ממיפוי להבנת הנקרא 4431

השתלמות זו לא 'מדברת על' אלא 'מדגימה את' האסטרטגיות. כל עיקרון יוצג באופן ברור כסרטון ווידאו אשר ילווה בהדגמה של צילום שיעור ובו מורה ו/או תלמיד מבצעים אסטרטגיה זו בכיתה. בכל יחידה בהשתלמות, ננתח את מתודת ההוראה של המורה שבסרטי הווידאו ונעמיק בהוראה משמעותית תוך שימת דגש על פעילויות פרקטיות, אשר יאפשרו העברה מידית אל הכיתה. בהשתלמות זו נרחיב על דרכי הטמעה של אסטרטגיות והפיכתן לדפוס עבודה קבוע אצל התלמידים.

 

הרישום נסגר

 

קהל היעד:                   מורי שפה, רכזות שפה, מורים למקצועות רבי מלל בכיתות ב-ח
היקף ומבנה הקורס:
    30  שעות מקוונות

מס' מפגשים:               10       

יום הקורס:                   א'        

מועד פתיחה:               17.11.19      

מרצה הקורס:              הדר כהן

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

ידיים-04

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • רכישת ידע אודות תהליך הבנת הנקרא.
 • הקנייה, תרגול והדגמה של אסטרטגיות למידה הן בהיבט של המורים והן בהיבט התלמידים.
 • העלאה של הידע אודות דרכי החשיבה של תלמידים, שגיאות צפויות והתאמת אסטרטגיות רלוונטיות
 • פיתוח יכולת רפלקטיבית של המורה כלומד.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • מהי הבנת הנקרא?
 • אסטרטגיות הבנת הנקרא
 • הוראה מפורשת
 • העברת ידע מול הבניית ידע
 • תפקודים מטה-קוגנטיביים בקריאה
 • תהליכי חשיבה והמללה

 

 רכיבים יישומים

 • המורה ילמד על היכולות העומדות בבסיס היכולת להבין את הנקרא.
 • המורה ילמד כיצד נרכשות האסטרטגיות להבנת הנקרא  וכיצד יש ללמדן.
 • המורה ילמד כיצד ללמד ולהתאים אסטרטגיות להבנת הנקרא בכיתה

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:              17.11.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          מהי הבנת הנקרא? יכולות העומדות בבסיס היכולת להבין את הנקרא.  

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              1.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          מהי אסטרטגיה? למה תלמידים נוטים להשתמש פחות באסטרטגיות? אסטרטגיות "על" ניתוח הכתוב: קשיים בהבנת שאלות מורכבות – אסטרטגיות לניתוח הכתוב

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              15.12.2019
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 3  
 • סך שעות :       16:00-18:15  
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          אסטרטגיות "על" : איתור מידע בטקסט- "שאלות מתנה?" סוגי שאלות איתור מידע וניתוח תשובות תלמיד. איתור מידע- מהלכה למעשה.

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              5.1.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          אסטרטגיות ספציפיות- חלק א'- סוגי שאלות. ניתוח טעויות של תלמידים. שאלות ספציפיות- מהלכה למעשה.

 

  

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              19.1.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          אסטרטגיות ספציפיות - חלק ב'- סוגי שאלות ניתוח טעויות של תלמידים. שאלות ספציפיות- מהלכה למעשה.

 

 

מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              2.2.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          אסטרטגיות ספציפיות - חלק ג'- סוגי שאלות ניתוח טעויות של תלמידים  שאלות ספציפיות- מהלכה למעשה.

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              16.2.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          המללה  של מורה או תלמידים בעת מענה על שאלה ככלי לפיתוח חשיבה. ההמללה בשירות אסטרטגיות למידה  העברת ידע מול הבניית ידע? מה יעיל יותר? הדגמה מתוך הוראת אסטרטגיות למידה כלליות וספציפיות

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              1.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
 • הוראה מפורשת בלימוד אסטרטגיות- כלים לתמיכה בזכירה ויישום של אסטרטגיות בכיתה.

 

מפגש תשיעי

 • תאריך מפגש:              15.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   א-סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          עקרון התלמיד במרכז בהוראת אסטרטגיות- כיצד עושים זאת בכיתה הטרוגנית? שימוש בכלים מטא קוגניטיביים בהוראה

 

 

מפגש עשירי

 • תאריך מפגש:              24.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:00-18:15      
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   סינכרוני
 • שם המרצה:                 הדר כהן
 • נושאים במפגש:          סיכום ההשתלמות- מה היה לנו? רשמים ותוצרים של המשתלמים

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל. יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

פירוט רכיבי הערכה בקורס:

 1. מטלה מספר 1  אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 14.11.19
 2. מטלה מספר 2      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 28.11.19
 3. מטלה מספר 3      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 12.12.19
 4. מטלה מספר 4      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 2.1.20
 5. מטלה מספר 5      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 16.1.20
 6. מטלה מספר 6      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 30.1.20
 7. מטלה מספר 7      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 13.2.20
 8. מטלה מספר 8      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 27.2.20
 9. מטלה מספר 9      אחוז הציון: 5%     מועד הגשה: 12.3.20
 10. מטלת סיכום ההשתלמות אחוז הציון: 55% מועד הגשה: 15.3.20

בבילוגרפיה:

 1. זוהר, ע' (1996).  ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב, ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, עמ' 128-106.
 2. זילברשטין מ. (1998). ההוראה כעיסוק פרקטי רפלקטיבי: קווים לתוכנית הכשרה והשתלמות חלופית.מכון מופ"ת, תל-אביב.
 3. חטיבה, נ' (2003.( תהליכי הוראה בכיתה, תל-אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה, עמ'  302-300, .
 4. מיכלסקי, ט. וקרמרסקי, ב. (2008). טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות למידה והוראה, מגמות, מה (4), 765-798
 5. מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993. (אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה , באר שבע : המכון לשיפור הישגים לימודיים, עמ' 46-33, עמ' -97.
 6. קניאל, ש' (2006.( ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד , תל-אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

 

 1. Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Investigating pre-service teachers' professional growth in self-regulated learning environments. Journal of Educational Psychology, 101(1), 161–
 2. Kramarski, B., & Revach, T. (2009). The challenge of self- regulated learning in mathematics teachers' professional training. Educational Studies in Mathematics, 72(3), 379–
 3. Santagata, R., & Guarino, J. (2011). Using video to teach future teachers to learn from teaching. ZDM, 43(1), 133–145.
 4. Schoenfeld, A. H. (2013). Classroom observations in theory and practice. ZDM Mathematics Education, 45, 607–621.
 5. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical  background, methodological development, and future prospects. American     Educational Research Journal, 45(1), 166–     

 

אודות המרצה:

הדר כהן 201483690. מומחית בתחום לקויות הלמידה ותהליכי למידה. מאבחנת דידקטית ומורה להוראה מתקנת. בעלת ניסיון עשיר בהדרכת צוותי הוראה, מורים וסטודנטים בתחום לקויות הלמידה ואסטרטגיות ללמידה בכיתה. דוקטורנטית בחינוך,מרצה בתחום ובעלת קליניקה פרטית להוראה מתקנת.

The Butterfly Button