כלים יישומים לעבודה מיטבית בגן הילדים לגננות בראשית דרכן

רציונל:                        

לגננת בגן הילדים במאה ה-21 תפקיד מרכזי, משמעותי ובעל השפעה על תהליכי התפתחותם המיטבית של כל אחד מילדי הגן. על הגננת לרכוש את הידע המקצועי, להעמיק ולהתעדכן בו. לגננת מחויבות מקצועית למיצוי פוטנציאל אישי של כל אחד מילדי הגן, בהיותם חלק מהמערכת החינוכית בישראל.

לרישום לחץ כאן 

 

קהל היעד:                   גננות עד 6 שנות עבודה
היקף ומבנה הקורס:
    30 שעות

מס' מפגשים:               8         

יום הקורס:                   שלישי  

מועד פתיחה:               24.9.19          

מרצה הקורס:              שרה צדרבוים

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הרחבת ארגז הכלים העומדים לרשות הגננת לניהול עבודתה החינוכית בגן.
 • הקניית כלים לגננת לתכנון וביצוע תוכנית עבודה.
 • הקניית כלים לגננת לאיתור, מיפוי והערכת הילדים בגן.
 • כלים ועקרונות לארגון סביבה חינוכית המותאמת להתפתחותם של ילדי הגן.

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • תפיסת תפקיד הגננת במאה ה-21
 • איתור, מיפוי והערכה ובניית תוכנית עבודה מותאמת לילדי הגן
 • ארגון סביבה חינוכית והגשת חומרים
 • עבודה בקבוצה קטנה
 • שיתוף פעולה עם שותפי התפקיד

 

פירוט המפגשים:

 מפגש ראשון

 • תאריך מפגש:             24.9.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3 שעות
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה+ סדנא
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          תפיסת תפקיד הגננת במאה ה21, פתיחת שנה ושותפי תפקיד

 

מפגש שני

 • תאריך מפגש:              5.11.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש):16:30-19:00
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:           איתור מיפוי והערכה בסדר יום זורם בגן

 

 מפגש שלישי

 • תאריך מפגש:              3.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:45  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          דרכי פעולה ובניית תוכנית עבודה על בסיס מיפוי הגן

 

מפגש רביעי

 • תאריך מפגש:              31.12.19
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          הכנה לקראת ועדות שילוב

 

מפגש חמישי

 • תאריך מפגש:              28.1.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-20:30  
 • סך שעות :       5
 • דרכי למידה במפגש:   סימולציה במרכז לסימולציה, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה:                 חנה מזוז ושרה צדרבוים
 •  נושאים במפגש:         התמודדות עם הילד המאתגר, תקשורת עם הורים וקהילת הגן.

 

 מפגש שישי

 • תאריך מפגש:              4.2.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:45  
 • סך שעות :       4
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          ארגון סביבה חינוכית והגשת חומרים המאפשרת יזמות ויצרנות

 

מפגש שביעי

 • תאריך מפגש:              25.2.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-20:30  
 • סך שעות :       5
 • דרכי למידה במפגש:   סימולציה במרכז לסימולציה, אוניברסיטת אריאל
 • שם המרצה:                 חנה מזוז ושרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          שיתוף פעולה עם שותפי התפקיד

 

מפגש שמיני

 • תאריך מפגש:              17.3.2020
 • שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00  
 • סך שעות :       3
 • דרכי למידה במפגש:   הרצאה וסדנא
 • שם המרצה:                 שרה צדרבוים
 • נושאים במפגש:          עבודה בקבוצה קטנה- מתן ביטוי אישי לילד

 

פירוט תהליכי הערכה:

המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.

יש להגיש את המטלה באתר מלווה קורס (MOODLE)  עד למועד המפגש האחרון בקורס.

 1. עריכת תצפית מבטים  אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 3.12.19
 2. הכנת תוכנית אינטגרטיבית אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 10.12.19
 3. הכנת מערך לעבודה בקבוצה קטנה אחוז הציון: 30%     מועד הגשה: 24.3.2020
 4. רפלקציה אחוז הציון: 10%     מועד הגשה: 24.3.2020

 

חלק א'- 30%  עד לתאריך 3.12.19:

 • ערכי תצפית מבטים כללית על כל ילדי הגן.
 • בחרי ילד אחד מבין הילדים שאיתרת שזקוק לדעתך לתצפית מעמיקה יותר. ערכי את התצפיות הנוספות הנדרשות. כתבי- מה עלה בתצפיות ומהן דרכי הפעולה הנדרשות לקידומו(הפניות ל.. ודרכי הפעולה שלך).

חלק ב' בזוגות-  30% עד לתאריך 10.12.19

בחרו נושא והכינו תוכנית עבודה אינטגרטיבית לאחד הנושאים מתכנית העבודה השנתית– יש להתייחס לתוכנית הלימודים "לקראת קריאה וכתיבה" ותוכנית הלימודים במתמטיקה.

 

חלק ג' בזוגות- 30% עד לתאריך 24.3.19

עליכן לכתוב תכנון פעילות לעבודה בקבוצה קטנה. התייחסו לנקודות הבאות:

 • נושא ומטרת הפעילות
 • מבנה ברור: פתיחה, גוף וסיכום
 • הפעילות תתוכנן באופן כזה שתאפשר אינטגרטיביות של תחומי הליבה.
 • צייני מהן דרכי הפעולה להשגת המטרה (שיח, משחק, פעילות חקר, סיפור ועוד)

 

חלק ד' 10% עד לתאריך 24.3.19

 • כתבי רפלקציה על התהליך שעברת השנה:
 • במה תרמה ההשתלמות להתפתחות המקצועית שלך?
 • מה הצלחת ליישם השנה בעבודתך בגן?
 • מה היה מאתגר?
 • במה תרצי להעמיק בהמשך?

 

בבילוגרפיה:

 • קווים מנחים לעשייה חינוכית בגן הילדים- אגף לחינוך קדם יסודי
 • "מבטים-"אגף לחינוך קדם יסודי
 • "עשייה חינוכית בגן-הילדים- קווים מנחים לצוות החינוכי"- אגף לחינוך קדם יסודי- 2010 תש"ע
 • משרד החינוך, תשתית לקראת קריאה וכתיבה ,תוכנית לימודים לגן הילדים, ירושלים תשס"ח
 • משרד החינוך ,מתמטיקה תכנית לימודים לגן הילדים ,ירושלים תשע"א
 • אתר האגף לחינוך קדם יסודי

 

 

אודות המרצה

שרה צדרבוים., בעלת תואר ראשון במינהל חינוכי ותושב"ע מאוניבסיטת בר-אילן ותואר ראשון נוסף בחינוך לגיל הרך ממכללת גבעת וושינגטון. תואר שני (M.A.) בייעוץ חינוכי ממל"א באור יהודה.

מנהלת גן במשך 13 שנים. משמשת כגננת מובילה בארבע השנים האחרונות. מדריכה פדגוגית של גננות במספר איזורי פיקוח.

 

לרישום לחץ כאן 

The Butterfly Button