תכנית מורה יוזם ומטמיע דרגות 7-9 קבוצה ממשיכה שנה ב

לרישום  אוכלוסיית יעד: רב-גילאי שעות צבירה: 75 ש"ש יום לימודים: יום שני   מפגש ראשון: 16.10.2017 מפגש שני 30.10.2017 מפגש שלישי 06.11.2017 – ליווי אישי מפגש רביעי 13.11.2017 מפגש חמישי 27.11.2017 מפגש שישי 11.12.2017 – מפגש מתוקשב מפגש שביעי 25.12.2017 – ליווי אישי מפגש שמיני 08.01.2018 מפגש תשיעי 22.01.2018 מפגש עשירי  05.02.2018 מפגש אחד עשרה…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן