הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה בקדם יסודי לשנת הלימודים תשפ"ג ייאפשר בחירת קורסים מכלל הקורסים המוצעים במרכזי פסג"ה במחוז מרכז (כלומר, ניתן לבחור כל קורס המוצע במרכזי הפסג"ה במחוז).

יש לשים לב כי הלמידה תתקיים באופנים שונים:  

פנים אל פנים במרכז הפסג"ה
או
למידה מרחוק (מקוון-בזום)
או
למידה היברדית המשלבת  (שילוב של מפגשי פנים אל פנים במרכז פסג"ה עם מפגשים מקוונים בזום)

שימו לב !!

לפניכם פרסום ראשוני ליידוע בלבד
הרישום יתחיל לקראת נובמבר במערכת מצפן.
הודעה על פתיחת הרישום תשלח ע"י צוות הפיקוח וההדרכה ובאתרי מרכזי הפסג"ה

רשימת פתרונות הלמידה המתוכננים לשנת הלימודים תשפ"ג

אופציה 1 - רישום בגדול של הקורסים

קורסים בתחום המדעים: פירוט שמות הקורסים ומיקומם

קורסים בתחום ההכלה: פירוט שמות הקורסים ומיקומם

אופציה 2 - פירוט כל הקורסים בתבנית הזו

שם הקורס: מיינדפולנס -קשיבות לתודעה

מנחה: גילי סלעי

יום בשבוע:

אופן הלמידה: פא"פ ולמידה מרחוק בפסג"ה X

תקציר - שלוש שורות בלבד (כמו שהמצפן מבקש)

 

למתכללות- לא לציין תאריכים

The Butterfly Button