<< לכל הקורסים
פיתוח חומרי הוראה באמצעות Canva
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) רביעי שגית חדד 10 מפגשים | 30 שעות 01/02/2023 קורסים בפסג"ה השתתפות 80% + מטלה סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה

המרצה- שגית חדד

מפגש 1 | 01/02/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 01/02/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: הכרות ראשונית עם סביבת Canva
מפגש 2 | 15/02/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 15/02/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: כלים לעיצוב סביבה לימודית חלק א'
מפגש 3 | 22/02/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 22/02/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: כלים לעיצוב סביבה לימודית בכיתה חלק ב'
מפגש 4 | 01/03/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 01/03/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: פיתוח חומרי הוראה – שימוש בתבניות מוכנות
מפגש 5 | 15/03/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 15/03/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: Canva לחינוך – יצירת סביבה לימודית מקוונת ללמידה שיתופית עם תלמידים.
מפגש 6 | 22/03/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 22/03/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: יצירת מצגות לשימוש בהוראה סינכרונית ואסינכרונית.
מפגש 7 | 19/04/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 19/04/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: יצירת סירטונים לצרכי הוראה והערכה.
מפגש 8 | 03/05/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 03/05/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: יצירת משחקים דיגיטליים לשילוב בהוראה.
מפגש 9 | 10/05/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 10/05/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: קידום תהליכי כתיבה באמצעות Canva
מפגש 10 | 17/05/2023 | 17:00 | >
תאריך מפגש: 17/05/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני + א-סינכרוני זמן למידה: 17:00 - 19:30 סך שעות: 3 שם המרצה: שגית חדד נושאים במפגש: סיכום, הצגת תוצרים ורפלקציה
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח