<< לכל הקורסים
משחקים וחדרי בריחה פיזיטליים בתכנית ג'ניאלי
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) רביעי דפנה רוט 10 מפגשים | 30 שעות 10/11/2021 קורסים בפסג"ה מטלה + 80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה

ההרשמה הסתיימה

יסודי, חט"ב חט"ע
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח