<< לכל הקורסים
מה הסיפור של הוראת ספרות בבתי הספר היסודיים? ממ"ד + מ"מ
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) ראשון, שני דר' יעל שגב 10 מפגשים | 30 שעות 22/11/2021 קורסים בפסג"ה מטלה + 80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה
הקורס לא יפתח עקב מיעוט משתתפים   מורי עברית יסודי בלבד לחמ"ד ולממלכתי
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח