<< לכל הקורסים
יישומי פעילות בחינוך – במגזר הערבי
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי רפקא שמא 9 מפגשים | 30 שעות 30/11/2022 קורסים בפסג"ה מטלה +80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה הוסף לסל
מפגש 1 | 11/09/2022 | 20:00 | >
תאריך מפגש: 11/09/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה , דיון ושימוש בכלי דיגיטלי (פדלט). זמן למידה: 20:00 - 22:15 סך שעות: 3 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: סיכום שנת תשפ"ב, הסקת מסקנות מהגשת הצעות עבודות הגמר במוקד מקצוע ותיאום צפיות לשנת הלימודים 2023
מפגש 2 | 02/10/2022 | 18:00 | >
תאריך מפגש: 02/10/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה ודיון זמן למידה: 18:00 - 19:30 סך שעות: 2 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: חזרה על הנחיות עבודת הגמר המעודכנות בשפה הערבית
הרפלקציה למורה שלביה וחשיבותה
מפגש 3 | 01/11/2022 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 01/11/2022 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: יישום - הגשת מטלה זמן למידה: 16:00 - 18:15 סך שעות: 3 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: הכנת טיוטה לתכנית עבודה
מפגש 4 | 09/01/2023 | 14:00 | >
תאריך מפגש: 09/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: יישום - למידה עצמית זמן למידה: 14:00 - 17:00 סך שעות: 4 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: הכנת מערך שיעור חוויתי (מתוכנית הלימודים)
מפגש 5 | 22/01/2023 | 18:00 | >
תאריך מפגש: 22/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה ודיון זמן למידה: 18:00 - 20:15 סך שעות: 3 נושאים במפגש: הרצאה-ארגון הסביבה החינוכית בגן לחיים וללמידה בהנחיית, זאדה בדארנה
מפגש 6 | 01/02/2023 | 14:45 | >
תאריך מפגש: 01/02/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: קריאת מאמרים + רפלקציה זמן למידה: 14:45 - 17:00 סך שעות: 3 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: רפלקציה מסכמת
מפגש 7 | 15/02/2023 | 14:00 | >
תאריך מפגש: 15/02/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: למידת עמיתים - סדנה זמן למידה: 14:00 - 17:00 סך שעות: 4 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: הצגת תכנית העבודה בקבוצות והערכה
מפגש 8 | 22/02/2023 | 14:00 | >
תאריך מפגש: 22/02/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית והערכת למידה זמן למידה: 14:00 - 17:00 סך שעות: 4 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: ניתוח המאמר: תרומת המשחק לחיי הילד, תפקידיו והתפיסות השונות לכך
מפגש 9 | 18:00 | >
מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הצגת שיעור שיתופי (בין שני מורים) מתוכנית הלימודים-ע"י מורי המגמה וקבלת משוב מקדם מהמורות זמן למידה: 18:00 - 20:15 סך שעות: 3 שם המרצה: רפקא שמא נושאים במפגש: סיכום, עדכון וריענון על תלקיט ספרות ילדים. חשיבות ההצמדות להנחיית עבודת הגמר
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח