<< לכל הקורסים
הוראת עברית בכתות א'- מורי עברית חמ"ד ארצי
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) שני איילת כהן, סמי שם טוב 10 מפגשים | 30 שעות 28/12/2021 קורסים בפסג"ה מטלה + 80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה

הרישום נסגר - תפוסה מלאה

כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח