<< לכל הקורסים
דור לדור – מיומנויות שפה – חמ"ד ארצי – רונית דייני
למידה מרחוק (סינכרוני ו א-סינכרוני) שני, שלישי, רביעי רונית דייני 10 מפגשים | 30 שעות 05/12/2022 קורסים בפסג"ה מטלה +80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה ההרשמה הסתיימה

הקורס מיועד למורי יסודי עברית חמ"ד ארצי

מפגש 1 | 05/12/2022 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 05/12/2022 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה/ למידה עצמית זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: תוכנית הוראה נושאית, מבדק אסי"ף, קוראים למיליון
מפגש 2 | 12/12/2022 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 12/12/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: קידום וטיפוח הכתיבה, מרוץ הצבי
מפגש 3 | 09/01/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 09/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: סביבה לימודית, שבוע השפה העברית.
דור לדור יביע אומר- טיפוח זהות ציונית דתית
מפגש 4 | 13/02/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 13/02/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: מסע אל הפרשה- שילוב מיומנויות שפה במקצועות הקודש
מפגש 5 | 13/03/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 13/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: פרקטיקות לקידום שטף קריאה – מרתון קריאה
הבנת הנקרא – הקורא בתהליך הקריאה
מפגש 6 | 22/03/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 22/03/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: כנס רכזי חינוך לשוני "מדור לדור" - שבוע החמ"ד
מפגש 7 | 17/04/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 17/04/2023 מסגרת ההוראה: מקוון א-סינכרוני דרכי למידה במפגש: למידה עצמית זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: חוקרים קישורים ומכינים מפגש לצוות המורים
מפגש 8 | 16/05/2023 | 16:00 | >
תאריך מפגש: 16/05/2023 מסגרת ההוראה: משולב: פנים אל פנים וסינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנה זמן למידה: 16:00 - 18:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: כנס מחוזי תחרות הכתיבה - מרוץ הצבי
מפגש 9 | 29/05/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 29/05/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: תכנון סדנה לחדר מורים.
הערכה משולבת בלמידה
מפגש 10 | 05/06/2023 | 19:00 | >
תאריך מפגש: 05/06/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנה/למידת עמיתים זמן למידה: 19:00 - 21:30 סך שעות: 3 שם המרצה: רונית דייני נושאים במפגש: שיתוף בהצלחות, למידת עמיתים
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח