<< לכל הקורסים
אשכול גנים – מיכל ריינוס
היברידי Hybrid (פא"פ, סינכרוני, א-סינכרוני) ראשון מיכל ריינוס 10 מפגשים | 30 שעות 13/11/2022 קורסי אשכול-גן מטלה +80% נוכחות סילבוס הקורס להורדה הוסף לסל
מפגש 1 | 13/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 13/11/2022 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: היערכות לתשפ"ג
מפגש 2 | 20/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 20/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש פיקוח - "משמעות לחינוך וחינוך למשמעות"
מפגש 3 | 27/11/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 27/11/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש משותף סייעות וגננות - "הילד המאתגר"
מפגש 4 | 11/12/2022 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 11/12/2022 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש משותף גננות וסייעות - "התנגדויות"
מפגש 5 | 01/01/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/01/2023 מסגרת ההוראה: מקוון סינכרוני דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: "אחד על אחד" - למידת עמיתים
מפגש 6 | 15/01/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 15/01/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש משותף גננות וסייעות - פיתוח יוזמות
מפגש 7 | 01/03/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/03/2023 מסגרת ההוראה: סינכרוני - מקוון בזום דרכי למידה במפגש: הרצאה/סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: כנס מחוזי קדם יסודי
מפגש 8 | 05/03/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 05/03/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: הרצאה זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש משותף גננות וסייעות - פיתוח יוזמות
מפגש 9 | 23/04/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 23/04/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 שם המרצה: מיכל ריינוס נושאים במפגש: "גן מארח" - למידת עמיתים
מפגש 10 | 01/06/2023 | 16:30 | >
תאריך מפגש: 01/06/2023 מסגרת ההוראה: פנים אל פנים דרכי למידה במפגש: סדנא זמן למידה: 16:30 - 19:00 סך שעות: 3 נושאים במפגש: מפגש סיכום פיקוח
כל הזכויות שמורות © 2021, טיקטור - כרטוס פשוט, חכם ונוח